Skip to main content

Ochrana osobních údajů

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Telefon: +49 711 17 - 0
E-Mail: dialog.mb@daimler.com

Zastoupen představenstvem:
Ola Källenius (předseda), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Frank Lindenberg, Markus Schäfer, Britta Seeger

Předseda dozorčí rady: Manfred Bischoff

Obchodní rejstřík u Okresního soudu Stuttgart, číslo strany obchodního rejstříku 762873
Daňové identifikační číslo: DE 32 12 81 763

Prohlášení o používání cookies, analýze údajů o používání a používání analytického nástroje

Používáme cookies a podobné softwarové nástroje jako HTML5 Storage nebo Local Shared Objects (společně „cookies“) za účelem identifikování Vašich zájmů a zejména oblíbených oblastí našich webových stránek a tyto informace používáme ke zlepšení designu našich webových stránek a k tomu, aby tyto stránky byly uživatelsky přívětivější. Za stejným účelem používáme nástroj pro analýzu Google Analytics; cookies mohou být použity také zde.

1. Funkce a používání cookies

a. Cookies jsou malé soubory, které jsou ukládány do Vašeho počítače, notebooku nebo mobilního zařízení Vámi navštívenou webovou stránkou. Můžeme tak např. poznat, zda již bylo navázáno spojení mezi Vaším zařízením a našimi webovými stránkami nebo jaký jazyk a jaká nastavení preferujete. Cookies také mohou obsahovat osobní údaje.

b. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním cookies.

Naši webovou stránku můžete rovněž navštívit bez udělení souhlasu s používáním cookies. To znamená, že jejich používání můžete odmítnout nebo cookies kdykoliv vymazat na základě příslušeného nastavení na Vašem zařízení. To se dělá následovně:

i. Většina prohlížečů je přednastavena na automatické přijímání cookies. Toto nastavení můžete změnit aktivováním nastavení *nepřijímat cookies* ve Vašem prohlížeči.

ii. Stávající cookies můžete kdykoliv vymazat. Podrobný návod najdete v pokynech Vašeho prohlížeče nebo výrobce zařízení.

iii. Informace ohledně deaktivování Local Shared Objects viz následující odkaz:

Informace ohledně deaktivování Local Shared Objects

iv. Stejně jako používání cookies je i odmítnutí nebo vymazání cookies propojeno s použitým zařízením a také s konkrétním prohlížečem. Proto musíte cookies odmítnout nebo vymazat samostatně pro každé Vaše zařízení a pokud používáte více prohlížečů, pak také pro každý prohlížeč.

c. Pokud se rozhodnete nepoužívat cookies, je možné, že nebudou dostupné všechny funkce našich webových stránek nebo že jednotlivé funkce budou dostupné pouze v omezeném rozsahu.

d. Cookies dělíme do následujících kategorií:

i. Nezbytně nutné cookies (typ 1)
Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby webové stránky a jejich funkce správně pracovaly. Bez těchto cookies bychom nebyli schopni Vám nabídnout služby jako například konfigurátor vozidla.

ii. Funkční cookies (typ 2)
Tyto cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce webových stránek. Ve funkčních cookies např. ukládáme Vaše jazykové nastavení.

iii. Výkonové cookies (typ 3)Tyto cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem naše webové stránky používáte. To nám pomáhá poznat, které části naší internetové nabídky jsou obzvlášť populární, a tím zlepšit naši nabídku pro Vás. Další související informace najdete i v oddílu „Vyhodnocování údajů o používání“.

iv. Cookies třetích stran (typ 4)Tyto cookies určují třetí strany, např. sociální sítě jako Facebook, Twitter a Google+, jejichž obsah můžete integrovat prostřednictvím „sociálních pluginů“, které poskytují naše webové stránky. Podrobnější informace o použití a funkci sociálních pluginů naleznete v odstavci 4 našich Zásad ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Na naší webové stránce používáme tyto cookies:

Název cookie

Popis

Typ cookie

Datum spotřeby

PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, GPS, IDETyto cookies jsou instalovány ze strany YouTube, pokud na naší stránce přehráváte video. Pro další informace o tomto typu, použití a účelu cookies klikněte prosím na následující odkaz: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.Typ 130 minut (GPS), relace (YSC), 180 dní (VISITOR_INFO1_LIVE), 301 dní (IDE)
_ga, GATTyto cookies ukládají informace o tom, jak naši návštěvníci využívají naši stránku a pomáhají nám průběžně vylepšovat naši stránku a přizpůsobit ji Vašim zájmům.Typ 32 roky (_ga), 1 minuta (GAT)
_gidPro rozlišení uživatelů.Typ 31 rok

2. Analýza o užívání dat a o používání analytických nástrojů

a. Chtěli bychom obsahy našich webových stránek cíleně přizpůsobit Vašim zájmům, a tím zlepšit naši nabídku pro Vás. Abychom rozpoznali uživatelské preference a obzvláště oblíbené oblasti webových stránek, používáme následující analytický nástroj: Google Analytics.

b.  Při použití těchto analytických nástrojů může dojít k přenosu dat na servery umístěné v USA, kde dojde i k jejich zpracovávání. Přitom prosím vezměte na vědomí následující: V USA z pohledu Evropské unie neexistuje „přiměřená úroveň ochrany“ pro zpracování osobních údajů. Tato úroveň ochrany však může být pro jednotlivé společnosti nahrazena certifikací podle takzvaného „Štítu EU-USA na ochranu soukromí“.

c. Pokud nechcete, abychom o Vaší návštěvě na našich webových stránkách pomocí uvedených analytických nástrojů shromažďovali a vyhodnocovali informace, můžete to do budoucna kdykoliv odmítnout („opt-out“).

Vaše odmítnutí implementujeme nastavením souboru cookie opt-out ve Vašem prohlížeči. Tento soubor cookie slouží výhradně k identifikaci Vaší námitky. Mějte prosím na paměti, že cookie opt-out je z technických důvodů funkční pouze v prohlížeči, v němž byl nastaven. Pokud cookies vymažete nebo použijete jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést znovu.

d. Níže najdete informace o poskytovatelích analytických nástrojů, které používáme, a příslušnou možnost opt-out:

i. Google Inc. („Google“):

Google je certifikován podle štítu EU-USA na ochranu soukromí.

Můžete zabránit přenosu svých dat a jejich shromažďování a zpracování společností Google. O tom Google informuje na následujícím odkazu:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Odpovědnou osobou ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

Mercedes-Benz AG ("Wir")

Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Německo
E-Mail: dialog.mb@daimler.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Daimler AG
Koncernový pověřenec pro ochranu osobních údajů
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Německo
E-Mail: data.protection@daimler.com

1. Soukromí

Jsme potěšeni Vaší návštěvou na našich webových stránkách i Vaším zájmem o naši nabídku. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V těchto informacích o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, jak osobní údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, za jakým účelem a na jakém právním základě a jaká práva a nároky se s tím vzhledem k Vám pojí. Kromě toho odkazujeme na Směrnici o ochraně osobních údajů společnosti Daimler:

Směrnice o ochraně osobních údajů společnosti Daimler.

Naše zásady ochrany osobních údajů pro používání našich webových stránek a Směrnice o ochraně osobních údajů společnosti Daimler AG se nevztahují na vaše aktivity na webových stránkách sociálních sítí nebo jiných poskytovatelů, na které můžete přejít prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách.. Informujte se prosím na webových stránkách těchto poskytovatelů o jejich pravidlech ochrany osobních údajů.

2. Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů

a. Když navštívíte naše webové stránky, ukládáme určité údaje o prohlížeči a operačním systému, který používáte, datum a čas návštěvy, stav přístupu (např. zda se Vám podařil přístup na webové stránky nebo jste obdrželi chybovou zprávu), používání funkcí webové stránky, vyhledávací pojmy, které jste možná zadali, frekvenci, s jakou k jednotlivým webovým stránkám přistupujete, název načtených souborů, množství přenášených dat, webovou stránku, z níž jste na naše webové stránky přišli, a webovou stránku, na kterou přejdete z našich webových stránek, buď kliknutím na odkazy na našich webových stránkách nebo zadáním domény přímo do vstupního pole téže karty (nebo téhož okna) vašeho prohlížeče, kde jste naše webové stránky otevřeli. Kromě toho z bezpečnostních důvodů, zejména s cílem prevence a rozpoznání útoků na naše webové stránky nebo pokusů o podvod, uchováváme Vaši IP adresu a název Vašeho poskytovatele internetových služeb po dobu sedmi dnů.

b. Jiné osobní údaje ukládáme pouze tehdy, pokud nám tyto údaje sdělíte, např. jako součást jakékoli registrace, kontaktního formuláře, průzkumu, soutěže o ceny nebo provedení jakékoli smlouvy, a také v takových případech jen tehdy, pokud je nám to dovoleno na základě Vašeho souhlasu nebo podle platných právních předpisů (další podrobnosti najdete níže v odstavci „Právní základy zpracování“).

c. Nemáte zákonnou ani smluvní povinnost přenechávat nám své osobní údaje. Je ovšem možné, že některé funkce našich webových stránek závisí na předání osobních údajů. Pokud v těchto případech své osobní údaje nesdělíte, může to mít za následek, že tyto funkce nebudou dostupné nebo jen omezeně.

3. Účely použití

a. Osobní údaje shromážděné při návštěvě našich webových stránek používáme, abychom Vám umožnili maximální komfort při jejich používání a rovněž chránili naše informační systémy proti útokům a jinému protiprávnímu jednání.

b. Pokud nám další osobní údaje sdělíte, např. v rámci registrace, kontaktního formuláře, průzkumu, soutěže o ceny nebo provedení nějaké smlouvy, využíváme tyto údaje pro výše uvedené účely, pro účely správy zákazníků a v případě potřeby pro účely zpracování a vypořádání eventuálních obchodních transakcí, a to vždy v rozsahu, který je k tomu potřebný.

4. Předávání osobních údajů třetím osobám; sociální pluginy

a. Naše webové stránky mohou také obsahovat nabídky třetích stran. Pokud na některou takovou nabídku kliknete, předáme údaje příslušnému poskytovateli v potřebném rozsahu (např. údaj, že jste tuto nabídku našli u nás a případně další informace, které jste přitom na našich webových stránkách již uvedli).

b. Používáme-li na našich webových stránkách tzv. „Sociální pluginy“ sociálních sítí, jako např. Facebook, Twitter a Google+, implementujeme je takto: Když navštívíte naše webové stránky, sociální pluginy jsou deaktivovány, tj. žádný přenos dat provozovatelům těchto sítí neprobíhá. Pokud byste chtěli některou z těchto sítí použít, klikněte na příslušný sociální plugin, čímž se naváže přímé připojení se serverem příslušné sítě.

Máte-li v dané síti uživatelský účet a v okamžiku aktivace sociálního pluginu jste tam přihlášeni, může tato síť vaši návštěvu našeho webu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Chcete-li tomu zabránit, před aktivací tohoto sociálního pluginu se z této sítě odhlaste. Návštěvu jiných webových stránek společnosti Daimler nemůže sociální síť přiřadit, pokud jste dosud neaktivovali sociální plugin umístěný na těchto stránkách. Jakmile sociální plugin aktivujete, síť přenese obsah, který se tím zpřístupní, přímo do vašeho prohlížeče, který jej integruje do našich webových stránek. V takovém případě může dojít i k přenosu dat, který iniciuje a řídí příslušná sociální síť. Pro Vaše připojení k sociální síti, přenosu dat mezi sítí a Vaším systémem a Pro Vaše interakce na této platformě platí výhradně pravidla ochrany osobních dat příslušné sítě. Sociální plugin zůstane aktivní, dokud neprovedete jeho deaktivaci nebo nevymažete své cookies.

Pokyny ke cookies

c. Pokud kliknete na odkaz na nabídku nebo aktivujete sociální plugin, může se stát, že se osobní údaje dostanou k poskytovatelům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, které z pohledu Evropské unie („EU“) pro zpracování osobních údajů nezaručují „přiměřenou úroveň ochrany“ vyhovující standardům EU. Tyto okolnosti prosím mějte na paměti, ještě než na odkaz kliknete nebo než aktivujete sociální plugin, čímž se spustí přenos vašich dat.

5. Vyhodnocování uživatelských dat; používání analytických nástrojů

Chtěli bychom obsahy našich webových stránek cíleně přizpůsobit Vašim zájmům a tím zlepšit naši nabídku pro Vás. Abychom rozpoznali uživatelské preference a obzvláště oblíbené oblasti webových stránek, používáme následující analytický(é) nástroj(e): Google Analytics, Adobe Analytics.

a. Při použití těchto analytických nástrojů může dojít k přenosu dat na servery umístěné v USA a tam dojde i k jejich zpracovávání. Přitom prosím vezměte na vědomí následující: V USA z pohledu Evropské unie neexistuje „přiměřená úroveň ochrany“ pro zpracování osobních údajů. Tato úroveň ochrany však může být pro jednotlivé společnosti nahrazena certifikací podle takzvaného „Štítu EU-USA na ochranu soukromí“.

Pokud nechcete, abychom o vaší návštěvě na našich webových stránkách pomocí uvedených analytických nástrojů shromažďovali a vyhodnocovali informace, můžete to do budoucna kdykoliv odmítnout („Opt-Out“). Vaše odmítnutí implementujeme nastavením souboru cookie opt-out ve vašem prohlížeči. Tento soubor cookie slouží výhradně k identifikaci vaší námitky. Mějte prosím na paměti, že cookie opt-out je z technických důvodů funkční pouze v prohlížeči, v němž byl nastaven. Pokud cookies vymažete nebo použijete jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést znovu.

b. Níže najdete informace o poskytovatelích analytických nástrojů, které používáme, a příslušnou možnost Opt-Out:

i. Google Inc. („Google“):

Google je certifikován podle Štítu EU-USA na ochranu soukromí.
Můžete zabránit přenosu svých dat a jejich shromažďování a zpracování společností Google. O tom Google informuje na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

ii. Adobe Systems Inc. (“Adobe”):

Google je certifikován podle Štítu EU-USA na ochranu soukromí.
Chcete-li odmítnout vyhodnocování prostřednictvím produktu Adobe Analytics, můžete přejít na tento odkaz: https://www.adobe.com/cz/privacy/opt-out.html.

6. Uživatelsky orientované informace (targeting a retargeting)

Abychom mohli náš online marketing (např. bannerovou reklamu) na webových stránkách našich partnerů pro retargeting (cílení na dřívější návštěvníky; Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick a Vivaki) lépe přizpůsobit Vašim potřebám a zájmům, používáme tzv. retargetingové technologie. Přitom se v souborech cookies ukládá Váš zájem o naše produkty a služby. Tyto soubory cookie se načítají a používají při návštěvách jiných webových stránek, které spolupracují s našimi retargetingovými partnery, abyste mohli být informováni co nejlépe podle svých zájmů. To se provádí anonymně, tj. Není možné Vás prostřednictvím retargetingu identifikovat.

Pokud nechcete, aby společnost Daimler a její retargetingoví partneři shromažďovali, ukládali a analyzovali informace o Vaší návštěvě, a upravovali bannerovou reklamu podle Vašich zájmů, můžete to pro příště kdykoliv odmítnout (Opt-Out).

Pro technickou realizaci této námitky bude ve vašem prohlížeči uložen soubor cookie opt-out. Tento soubor cookie slouží výhradně k identifikaci vaší námitky. Mějte prosím na paměti, že cookie opt-out lze z technických důvodů použít pouze pro prohlížeč, z něhož bylo nastaven. Pokud cookies vymažete nebo použijete jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést znovu.

Používání souborů cookies třetími stranami – poskytovateli služeb můžete spravovat i deaktivovat na následující webové stránce:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

7. Bezpečnost

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše údaje, které spravujeme, proti manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření neustále vylepšujeme v souladu s technologickým vývojem.

8. Právní základ zpracování

a. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, představoval právní základ pro zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – DSGVO).

b. Pro zpracování osobních údajů pro účely navázání kontaktů nebo plnění smlouvy s vámi je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – DSGVO.

c. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nutné pro splnění našich právních závazků (např. pro uchovávání údajů), jsme k tomu oprávněni podle čl. 6 odst. 1 písm. c Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – DSGVO.

d. Kromě toho zpracováváme osobní údaje za účelem výkonu našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – DSGVO. Zachování funkčnosti našich systémů IT, ale také marketing výrobků a služeb vlastních i cizích a legislativně požadovaná dokumentace obchodních kontaktů jsou takovými oprávněnými zájmy.

9. Vymazání Vašich osobních údajů

Vaši IP adresu a název Vašeho poskytovatele internetových služeb, které ukládáme pouze z bezpečnostních důvodů, po uplynutí sedmi dnů smažeme. Jinak Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile pomine účel, pro který jsme údaje shromáždili a zpracovali. Po této lhůtě pokračuje uložení jen tehdy, pokud to vyžadují zákony, předpisy nebo jiná právní ustanovení Evropské unie nebo některého členského státu Evropské unie, které se na nás vztahují.

10. Práva dotčených osob

a. Jako osoba dotčená zpracováním údajů máte právo na informace (čl. 15 DS-GVO), opravu (čl. 16 DS-GVO), vymazání údajů (čl. 17 DS-GVO), omezení zpracování (čl. 18 DS-GVO) a přenositelnost údajů (čl. 20 DS-GVO).

b. Pokud jste souhlasili se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Oprávněnost zpracování Vašich osobních údajů až do odvolání není tímto odvoláním dotčena. Nedotčeno zůstává i další zpracování těchto údajů na základě jiného právního základu, jako je např. plnění právních závazků (viz část „Právní základy zpracování“).

c. Právo na námitku
Z důvodů, které vyplývají z vaší zvláštní situace, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, prováděného na základě čl. 6 odst. 1 e) DS-GVO (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 f) DS-GVO (zpracování údajů založené na uvážení zájmů). Pokud podáte námitku, budeme ve zpracování Vašich osobních údajů pokračovat jen tehdy, pokud dokážeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

d. Adresujte prosím své požadavky nebo prohlášení dle možnosti na následující kontaktní adresu: dialog@daimler.com

e. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje právní předpisy, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu dozoru na ochranu údajů (čl. 77 DS-GVO).

11. Zpravodaj (Newsletter)

Pokud se přihlásíte k odběru zpravodaje (newsletter) nabízeného na našich webových stránkách, budou údaje uvedené při přihlášení odběru použity pouze pro zasílání zpravodaje, pokud nedáte souhlas k širšímu použití. Odběr můžete kdykoliv ukončit prostřednictvím volby odhlášení odběru, uvedené ve zpravodaji.

12. Centrální přístupová služba společnosti Daimler AG

Díky centrální přístupové službě společnosti Daimler AG se můžete přihlásit na všechny webové stránky a aplikace skupiny Daimler a jejích značek, které jsou na tuto službu napojeny. Podmínky používání centrální přístupové služby společnosti Daimler AG si můžete stáhnout na následujícím odkazu:

Podmínky používání centrální přístupové služby společnosti Daimler AG

14. Cookies

Informace o námi používaných cookies a jejich funkcích najdete v našich pokynech ke cookies.

Pokyny ke cookies

Stav: květen 2019

Autorské právo

Copyright 2020 Mercedes-Benz AG. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafiky, zvukové soubory, video a audio soubory, animační soubory, stejně jako jejich úpravy podléhají autorskému právu a ostatním zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Není dovoleno je kopírovat, upravovat nebo používat najiných internetových stránkách pro obchodní účely nebo další šíření. Vlastní internetové stránky společnosti Mercedes-Benz AG obsahují také materiál, který podléhá autorskému právu těch, kdo jej poskytl.

Produkty a ceny

Po redakční uzávěrce jednotlivých stránek mohlo dojít ke změnám některých produktů a služeb. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud budou tyto změny či odchylky s ohledem na zájmy společnosti Mercedes-Benz únosné pro zákazníka. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příslušenství, příplatkové nebo jiné výbavy, které nejsou součástí standardní dodávky či služeb. Barevné odchylky jsou podmíněny technicky. Jednotlivé stránky mohou obsahovat také typy a služby, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však platné pouze pro Spolkovou republiku Německo. S výhradou odlišných ustanovení v prodejních či dodacích podmínkách platí ceny stanovené pro den dodání. Pro naše partnery se cenami rozumí nezávazné doporučení ceny. Zeptejte se proto prosím na aktuální stav u zastoupení nebo smluvního partnera.

Obchodní značky

Tam, kde není uvedeno jinak, jsou všechny značky uvedené na internetových stránkách Mercedes-Benz zákonem chráněné obchodní značky společnosti Mercedes-Benz, to platí obzvláště pro názvy modelů a také všechna loga a označení společnosti.

Licenční práva

Společnost Mercedes-Benz si přeje poskytovat Vám inovativní a informativní internetový program. Proto doufáme, že máte z našeho kreativního ztvárnění stejné potěšení jako my. Přesto bychom Vás chtěli požádat o pochopení, že společnost Mercedes-Benz musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů. obchodních značek a autorských práv a tyto internetové stránky neposkytují žádná licenční práva k duševnímu vlastnictví společnosti Mercedes-Benz.

Upozornění k předvídavým výrokům

Internetové stránky, investorská oznámení, obchodní a průběžné zprávy, výhledy, prezentace, audio a video přenosy akcí (živě nebo jako záznamy) a ostatní dokumenty na těchto webových stránkách obsahují mimo jiné předvídavé výroky o budoucích vývojích, které se zakládají na aktuálních odhadech managementu. Slova jako “anticipovat”, “přijmout”, “věřit”, “ocenit”, “očekávat”, “mít v úmyslu”, “moci”, “plánovat”, “promítat”, “mít povinnost” a podobné pojmy označují takové předvídavé výroky. Takové výroky jsou podrobeny určitým rizikům a nejistotám. Jako příklady k tomuto lze uvést konjukturní pokles v Evropě nebo Severní Americe, změny směnných kurzů, úrokové sazby a ceny surovin, zavedení produktů konkurencí, vyšší prodejní podněty, úspěšná realizace nového obchodního modelu pro smart, přerušení dodávek u výrobních materiálů, které se zakládají na nedostatku materiálu, stávkách zaměstnanců nebo insolvencích dodavatelů, a také pokles cen ojetých vozidel při opětovném prodeji. Pokud by se některý z těchto rizikových faktorů nebo jiných nevypočitatelností (některé jsou popsány pod nadpisem “Zpráva o rizicích” v aktuální obchodní zprávě společnosti Mercedes-Benz a také pod nadpisem “Risk Factors” v aktuální obchodní zprávě společnosti Mercedes-Benz ve formuláři 20-F, který byl předložen americkému dohledovému orgánu pro cenné papíry a trhy) měl vyskytnout nebo by se domněnky založené na výrocích měly prokázat jako nesprávné, mohly by se skutečné výsledky podstatně lišit od výsledků uvedených v těchto výrocích nebo vyjádřených implicitně. Nemáme v úmyslu a nepřebíráme povinnost za průběžnou aktualizaci předvídavých výroků, protože vychází výhradně z okolností dne jejich uveřejnění.

Odpovědnost

Informace a údaje na těchto stránkách nepředstavují žádné explicitní ani implicitní zajištění či záruku. Nepředstavují především žádný implicitní příslib či garanci ohledně vlastností, prodejnosti, vhodnosti pro určité účely anebo plnění zákonných předpisů či neporušení patentových práv.

Na našich internetových stránkách najdete také odkazy na jiné stránky na internetu. Chtěli bychom upozornit na to, že nemáme žádný vliv na úpravu a obsah stránek, na které je odkazováno. Nepřebíráme proto žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu zde poskytovaných informací. Na tomto pozadí se tímto distancujeme od všech obsahů těchto stránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na externí stránky a jejich obsahy, obsažené na našich internetových stránkách.

Upozornění podle § 36 Zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG) Pro německé uživatele platí: společnost Mercedes-Benz AG nebude účastníkem řízení o urovnání sporu před spotřebitelským smírčím soudem ve smyslu zákona VSBG a nemá ani takovou povinnost.

Informace o urovnání sporů online Komise EU vytvořila internetovou platformu pro řešení sporů online (tzv. „Platforma OS“). Platforma OS slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů, týkajících se smluvních povinností, které vyplývají z kupních smluv online. Na platformu OS přejdete prostřednictvím následujícího odkazu:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Nahoru