Autorské právo

Copyright 2020 Mercedes-Benz AG. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafiky, zvukové soubory, video a audio soubory, animační soubory, stejně jako jejich úpravy podléhají autorskému právu a ostatním zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Není dovoleno je kopírovat, upravovat nebo používat najiných internetových stránkách pro obchodní účely nebo další šíření. Vlastní internetové stránky společnosti Mercedes-Benz AG obsahují také materiál, který podléhá autorskému právu těch, kdo jej poskytl.

Produkty a ceny

Po redakční uzávěrce jednotlivých stránek mohlo dojít ke změnám některých produktů a služeb. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud budou tyto změny či odchylky s ohledem na zájmy společnosti Mercedes-Benz únosné pro zákazníka. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příslušenství, příplatkové nebo jiné výbavy, které nejsou součástí standardní dodávky či služeb. Barevné odchylky jsou podmíněny technicky. Jednotlivé stránky mohou obsahovat také typy a služby, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však platné pouze pro Spolkovou republiku Německo. S výhradou odlišných ustanovení v prodejních či dodacích podmínkách platí ceny stanovené pro den dodání. Pro naše partnery se cenami rozumí nezávazné doporučení ceny. Zeptejte se proto prosím na aktuální stav u zastoupení nebo smluvního partnera.

Obchodní značky

Tam, kde není uvedeno jinak, jsou všechny značky uvedené na internetových stránkách Mercedes-Benz zákonem chráněné obchodní značky společnosti Mercedes-Benz, to platí obzvláště pro názvy modelů a také všechna loga a označení společnosti.

Licenční práva

Společnost Mercedes-Benz si přeje poskytovat Vám inovativní a informativní internetový program. Proto doufáme, že máte z našeho kreativního ztvárnění stejné potěšení jako my. Přesto bychom Vás chtěli požádat o pochopení, že společnost Mercedes-Benz musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů. obchodních značek a autorských práv a tyto internetové stránky neposkytují žádná licenční práva k duševnímu vlastnictví společnosti Mercedes-Benz.

Upozornění k předvídavým výrokům

Internetové stránky, investorská oznámení, obchodní a průběžné zprávy, výhledy, prezentace, audio a video přenosy akcí (živě nebo jako záznamy) a ostatní dokumenty na těchto webových stránkách obsahují mimo jiné předvídavé výroky o budoucích vývojích, které se zakládají na aktuálních odhadech managementu. Slova jako “anticipovat”, “přijmout”, “věřit”, “ocenit”, “očekávat”, “mít v úmyslu”, “moci”, “plánovat”, “promítat”, “mít povinnost” a podobné pojmy označují takové předvídavé výroky. Takové výroky jsou podrobeny určitým rizikům a nejistotám. Jako příklady k tomuto lze uvést konjukturní pokles v Evropě nebo Severní Americe, změny směnných kurzů, úrokové sazby a ceny surovin, zavedení produktů konkurencí, vyšší prodejní podněty, úspěšná realizace nového obchodního modelu pro smart, přerušení dodávek u výrobních materiálů, které se zakládají na nedostatku materiálu, stávkách zaměstnanců nebo insolvencích dodavatelů, a také pokles cen ojetých vozidel při opětovném prodeji. Pokud by se některý z těchto rizikových faktorů nebo jiných nevypočitatelností (některé jsou popsány pod nadpisem “Zpráva o rizicích” v aktuální obchodní zprávě společnosti Mercedes-Benz a také pod nadpisem “Risk Factors” v aktuální obchodní zprávě společnosti Mercedes-Benz ve formuláři 20-F, který byl předložen americkému dohledovému orgánu pro cenné papíry a trhy) měl vyskytnout nebo by se domněnky založené na výrocích měly prokázat jako nesprávné, mohly by se skutečné výsledky podstatně lišit od výsledků uvedených v těchto výrocích nebo vyjádřených implicitně. Nemáme v úmyslu a nepřebíráme povinnost za průběžnou aktualizaci předvídavých výroků, protože vychází výhradně z okolností dne jejich uveřejnění.

Odpovědnost

Informace a údaje na těchto stránkách nepředstavují žádné explicitní ani implicitní zajištění či záruku. Nepředstavují především žádný implicitní příslib či garanci ohledně vlastností, prodejnosti, vhodnosti pro určité účely anebo plnění zákonných předpisů či neporušení patentových práv.

Na našich internetových stránkách najdete také odkazy na jiné stránky na internetu. Chtěli bychom upozornit na to, že nemáme žádný vliv na úpravu a obsah stránek, na které je odkazováno. Nepřebíráme proto žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu zde poskytovaných informací. Na tomto pozadí se tímto distancujeme od všech obsahů těchto stránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na externí stránky a jejich obsahy, obsažené na našich internetových stránkách.

Upozornění podle § 36 Zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG) Pro německé uživatele platí: společnost Mercedes-Benz AG nebude účastníkem řízení o urovnání sporu před spotřebitelským smírčím soudem ve smyslu zákona VSBG a nemá ani takovou povinnost.

Informace o urovnání sporů online Komise EU vytvořila internetovou platformu pro řešení sporů online (tzv. „Platforma OS“). Platforma OS slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů, týkajících se smluvních povinností, které vyplývají z kupních smluv online. Na platformu OS přejdete prostřednictvím následujícího odkazu:

http://ec.europa.eu/consumers/odr