Skip to main content

1. Odborná demontáž

Na začátku opravy je použitý díl profesionálně rozebrán na jednotlivé části, čímž dochází k důsledné separaci recyklovatelných materiálů a případně i jejich vrácení do recyklačního cyklu. Tímto způsobem je chráněno životní prostředí: v porovnání s novými díly vyžaduje výroba originálních výměnných dílů Mercedes-Benz podstatně méně energie a surovin. 99 % dílů lze tak použít znovu nebo je lze vrátit do recyklačního cyklu.

2. Důkladné čistění

Při komplexním procesu čištění, který je přizpůsoben příslušnému opracovávanému dílu, se používají různé metody čištění, např. speciální mycí lázně a lázně s rozpouštědlem pro rozsáhlé čistění nebo tryskání pískem a skleněnými perličkami pro bodové očistění. Nic však nenahradí finální manuální práci, aby bylo čistění perfektní.

3. Optická a funkční kontrola

Všechny součásti musí vyhovět nejvyšším kritériím kontroly. Za tímto účelem je každá část zkoumána vizuálně a funkčně, čímž se okamžitě zjistí možné škody. Propracované měřicí metody slouží pro kontrolu rozměrové přesnosti a těžko zjistitelných poruch jako jsou vlasové trhliny nebo netěsnosti. Pokud součásti nesplňují zkušební kritéria, jsou vytříděny.

4. Nejmodernější renovace

Všechny znovu použitelné díly jsou upraveny pomocí nejmodernější technologie, která plně vyhovuje specifikacím Mercedes-Benz. Např. při opravě motoru se používají takové procesní techniky, které můžeme zajistit pouze my jako výrobce originálního dílu. Renovace originálních výměnných dílů Mercedes-Benz šetří značné množství energie a surovin. Ochranou přírodních zdrojů vzniká oprava odpovídající aktuální hodnotě a recyklační proces, který přispívá k ochraně životního prostředí.

5. Pečlivá montáž

Všechny testované díly jsou opraveny podle přísných kritérií Mercedes-Benz pro kompletní výměnné díly Mercedes-Benz. Při tom jsou do procesu vytváření hodnot automaticky zahrnuty změny týkající se kvality.

6. Přísná kontrola kvality

Za účelem kontroly obnovené kvality dílu je před odesláním každý výměnný díl testován na zkušebních stavech Mercedes-Benz podle přísných kritérií sériové výroby – pro nejvyšší kvalitu, funkčnost a dlouhou životnost. U agregátů je instalace snadná díky integrovaným a aktualizovaným řídicím jednotkám.