Dávkovací čerpadlo AdBlue®

Dávkovací čerpadlo AdBlue® splňuje jako originální výměnný díl stejně vysoké požadavky ohledně funkce a odolnosti jako nový díl. AdBlue® snižuje emise oxidů dusíku (NOx) u vznětových motorů. Proto je správné fungování tohoto dílu zásadní pro dodržování emisních norem.
K dispozici pro následující vozidla:
Vario W670 (1986–1996)