Krátký blok

Krátký blok je opravárenské řešení s potenciálem úspory. Nabízí cenové zvýhodnění kolem 60 % ve srovnání s výměnou kompletního motoru. Pokud jsou montované díly a součásti motoru, jako je například hlava válců, opět použitelné po poškození motoru, je krátký blok velmi úsporným řešením.
Pro vynikající plynulost a nehlučnost jízdy jsou všechny rotující součásti, jako je klikový hřídel a vačkový hřídel, přesně vyvážené. Vyměňujeme opotřebené a drobné díly a maximalizujeme tak spolehlivost, těsnost a životnost motoru. Krátký blok jako originální výměnný díl je k dispozici pro konstrukční řady motorů OM646 a OM651.Originální výměnný díl krátký blok se skládá z následujících dílů: • písty • klikový hřídel • ojnice • blok motoru • různé drobné díly
K dispozici pro následující vozidla:
Sprinter W 906 (od 2006)