Skip to main content

1. Professionel afmontering

Reparationen starter med, at vi adskiller den brugte del professionelt og konsekvent sorterer de forskellige materialer omhyggeligt for om muligt at genbruge dem. Det skåner miljøet: Sammenlignet med nye dele kræver produktionen af originale Mercedes-Benz ombytningsdele betydeligt mindre energi og færre råstoffer. På den måde kan 99 % af delene genbruges eller tilføres recycling-processen.

2. Omfattende rengøring

I en omfattende rengøringsproces, som er tilpasset det pågældende emne, bruger vi forskellige rengøringsmetoder - f.eks. specielle vaskeprocesser og opløsningsmiddel til rengøring af store flader. Ultralydsrengøring bruges til fjernelse af sand- og glasperlestråling med henblik på punktuel renlighed. Intet er dog vigtigere end den afsluttende manuelle rengøring for at opnå et perfekt resultat.

3. Visuel og funktionel kontrol

Alle dele skal leve op til de højeste kontrolkriterier. Til dette formål kontrolleres hver eneste del grundigt både visuelt og funktionelt, så eventuelle skader bliver identificeret med det samme. Vi bruger grundige måleprocesser til at kontrollere delenes dimensionsmæssige stabilitet og kan finde defekter, såsom meget små revner eller utætheder, der kan være svære at få øje på. Hvis delene ikke lever op til kontrolkriterierne, bliver de sorteret fra.

4. Ultramoderne forarbejdning

Alle genanvendelige dele forarbejdes med ultramoderne metoder og lever således i fuldt omfang op til Mercedes-Benz' specifikationer. Ved reparationen af motorer bruger vi f.eks. teknikker, vi kun har mulighed for at anvende som producent af den originale del. Renoveringen af originale Mercedes-Benz ombytningsdele sparer i høj grad både energi og råstoffer. Ved således at skåne ressourcerne sikrer vi en reparation i harmoni med den tid, vi lever i, og en genbrugsproces der gavner miljøet.

5. Grundig montering

Alle kontrollerede dele renoveres til en komplet Mercedes-Benz ombytningsdel i overensstemmelse med de strenge Mercedes-Benz kriterier. I den forbindelse indgår kvalitetsrelevante ændringer automatisk i værdiskabelsesprocessen.

6. Restriktiv kvalitetskontrol

For at sikre kvaliteten af de renoverede dele, bliver hver ombytningsdel før afsendelse kontrolleret på Mercedes-Benz prøvestande ud fra serieproduktionens strenge kriterier – med henblik på optimal kvalitet, funktionalitet og lang levetid. Integrerede og opdaterede styreenheder sikrer, at aggregaterne kan monteres uden problemer.