Skip to main content

Juridiske oplysninger

Ansvaret for indhold og produktoplysninger vist på denne webside bæres af:

Mercedes-Benz Danmark A/S
Digevej 114
Postboks 130
DK-0900 København C

Telefon: +45 33785656

CVR.nr.: 14815198

Udbyder – Mercedes me Connectivity Services
 
Følgende selskab er udbyder af de dele af disse websider, som vedrører de bilrelaterede tjenester fra Mercedes me connect og Mercedes me assist samt disses grundfunktioner (fx login, profil, indbakke, indstillinger, tilknyttede biler):
 
Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
D-70372 Stuttgart
Tyskland
Tlf.: +49 7 11 17-0
E-mail: dialog@daimler.com
 
Repræsenteret ved direktionen:
Ola Källenius (formand), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Harald Wilhelm, Markus Schäfer, Britta Seeger
 
Formand for tilsynsrådet:
Manfred Bischoff
 
Handelsregisteret ved Amtsgericht Stuttgart, nr. HRB 762873
 
Momsidentifikationsnummer: DE 32 12 81 763

Ansvarlig i henhold til EUs databeskyttelsesforordning (GDPR) er:

Mercedes-Benz Danmark A/S („Vi“)

Digevej 114

Postboks 130
DK-0900 København C
E-Mail: dialog.mb@daimler.com

Databeskyttelsesansvarlig:

Daimler AG
Databeskyttelsesansvarlig
HPC E600
70546 Stuttgart
Tyskland
E-Mail: data.protection@daimler.com

1. Databeskyttelse

Vi glæder os over dit besøg på vores hjemmesider og din interesse i vores tilbud. Beskyttelse af dine personrelaterede data er et vigtigt anliggende for os. I disse databeskyttelsesretningslinjer forklarer vi, hvordan vi indhenter dine personrelaterede data, hvad vi gør med dem, til hvilke formål og på hvilke retsgrundlag dette foretages, og hvilke rettigheder og krav der er forbundet med dette for dig. Derudover henviser vi til Daimlers databeskyttelsesretningslinje: 

https://www.daimler.com/data-protection-policy

Vores oplysninger om databeskyttelse for brug af vores hjemmesider og databeskyttelsesdirektivet for Daimler AG gælder ikke for dine aktiviteter på hjemmesider for sociale medier eller andre udbydere, som du kan nå via linkene på vores hjemmesider. Du kan finde oplysninger på disse udbyderes hjemmesider om deres databeskyttelsesbestemmelser.

2. Indhentning og behandling af dine personoplysninger

a. Når du besøger vores hjemmesider, gemmer vi bestemte angivelser vedr. den browser og det styresystem, du bruger, dato og klokkeslæt for besøget, adgangsstatus (fx om du kunne fremkalde en hjemmeside eller modtog en fejlmeddelelse), brugen af hjemmesidens funktioner, de søgeord, som du eventuelt har indtastet, den hyppighed, hvormed du fremkalder de enkelte hjemmesider, betegnelsen af de hentede filer, den overførte datamængde, den hjemmeside, fra hvilken du er kommet hen på vores hjemmesider, og den hjemmeside, som du besøger fra vores hjemmesider ved, at du klikker på links på vores hjemmesider eller indtaster et domæne direkte i indtastningsfeltet i det samme faneblad (eller det samme vindue) i din browser, som du har åbnet vores hjemmesider i. Derudover gemmer vi af sikkerhedsmæssige årsager, særligt til forhindring og registrering af angreb på vores hjemmesider eller forsøg på bedrageri, din IP-adresse og navnet på din internetudbyder i syv dage.        

b. Andre personoplysninger gemmer vi kun, hvis du meddeler os disse oplysninger f.eks. inden for rammerne af en registrering, en kontaktformular, en chat, en rundspørge, en præmiekonkurrence eller til gennemførelse af en kontrakt, og også i disse tilfælde kun i det omfang det er tilladt som følge af et af dig afgivet samtykke eller efter gældende retsforskrifter (se pkt. 7).

c. Du er hverken lovmæssigt eller kontraktmæssigt forpligtet til at afgive dine personrelaterede data. Det er dog muligt, at visse funktioner på vores hjemmesider afhænger af overdragelsen af personoplysninger. Manglende offentliggørelse af personoplysninger under disse omstændigheder kan medføre, at funktioner ikke er tilgængelige eller begrænsede.

3. Anvendelsesformål

a. De personrelaterede data, der bliver indhentet ved et besøg på vores hjemmesider, anvender vi til at gøre disse så komfortable for dig som muligt samt til at beskytte vores IT-systemer mod angreb og andre retsstridige handlinger.

b. Hvis du informerer os om yderligere personoplysninger, f.eks. inden for rammerne af en registrering, en chat, en kontaktformular, en rundspørge, en præmiekonkurrence eller til gennemførelse af en kontrakt, anvender vi disse oplysninger til de nævnte formål, til kundeadministration og – hvis det er nødvendigt – til afvikling og afregning af eventuelle forretningsforløb i det til dette nødvendige omfang.

c. Til yderligere formål (f.eks. visning af personligt tilpasset indhold eller reklame på baggrund af din brugeradfærd) anvender vi og i givet fald udvalgte tredjeparter dine oplysninger, hvis du har givet samtykke (= tilladelse) til dette inden for rammerne af vores Consent Management System. Yderligere information og valgmuligheder kan ses her: Consent Management System

d. Desuden anvender vi personoplysninger i det omfang, vi er retsligt forpligtet til det (f.eks. lagring til opfyldelse af handelsretlig og skattemæssig opbevaringspligt, udlevering i henhold til forvaltningsmæssige eller retslige afgørelser, f.eks. til en retshåndhævende myndighed).

4. Overførsel af personrelaterede data til tredjemand; social plug-ins; anvendelse af tjenesteudbydere

a. Vores hjemmesider kan også indeholde tilbud fra tredjemand. Hvis du klikker på et sådant tilbud, overfører vi i det nødvendige omfang data til den pågældende tilbudsgiver (f.eks. indikation om, at du har fundet dette tilbud hos os, og om nødvendigt yderligere oplysninger, som du allerede har angivet på vores websider). 

b. Hvis vi indsætter såkaldte »social plug-ins« til sociale netværk som Facebook og Twitter på vores hjemmesider, integrerer vi disse på følgende måde:

Når du besøger vores hjemmesider, er social plug-ins deaktiveret, hvilket vil sige, at der ikke sker nogen overførsel af data til udbyderen af disse netværk. Hvis du ønsker at bruge et af netværkene, skal du klikke på det pågældende social plug-in for at etablere en direkte forbindelse til serveren til det pågældende netværk.

Hvis du har en brugerkonto hos netværket, og hvis du er logget på der, når du aktiverer det sociale plug-in, kan netværket tilknytte dit besøg på vores hjemmesider med din brugerkonto. Hvis du gerne vil undgå dette, skal du logge af netværket, inden aktiveringen af det sociale plug-in. Et socialt netværk kan ikke tilknytte besøg på andre Daimler hjemmesider, hvis du ikke har aktiveret et eksisterende socialt plug-in der.

Hvis du aktiverer et socialt plug-in, overfører netværket det indhold, der derved bliver tilgængeligt, direkte til din browser, som integrerer det på vores hjemmesider. I denne situation kan der også ske dataoverførsler, der initieres og styres af det pågældende sociale netværk. For din forbindelse til et socialt netværk, dataoverførslerne mellem netværket og dit system og for dine interaktioner på denne platform gælder udelukkende databeskyttelsesbestemmelserne for det pågældende netværk.

Det sociale plug-in forbliver aktivt, indtil du deaktiverer det eller sletter dine cookies (se pkt. 5.d).

c. Hvis du klikker på et link til et tilbud eller aktiverer et socialt plug-in, kan det være, at personrelaterede data ender i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der set fra den Europæiske Unions („EU“) synspunkt ikke kan sikre et „passende beskyttelsesniveau“ for behandlingen af personrelaterede data svarende til EU-standarderne. Tænk venligst på dette forhold, inden du klikker på et link eller aktiverer et socialt plug-in og dermed udløser en overførsel af dine data.

d. Til drift, optimering og sikring af vores websider anvender vi desuden kvalificerede tjenesteudbydere (f.eks. IT-tjenesteudbydere, markedsføringsbureauer). Vi videregiver kun personoplysninger til dem, hvis dette er nødvendigt til levering og brug af websiderne og deres funktioner, til forfølgelse af legitime interesser, til opfyldelse af retslige forpligtelser, eller hvis du har indvilliget i det (se pkt. 7). Du kan finde yderligere oplysninger om modtagerne i vores Consent Management System: Consent Management System

5. Cookies

a. Når du besøger vores websider, kan der blive anvendt cookies. Teknisk set drejer det sig om såkaldte HTML-cookies og lignende softwaretools som Web/DOM Storage eller Local Shared Objects (såkaldte »flash cookies«), som vi samlet betegner som cookies.

b. Cookies er små filer, som gemmes på din harddisk, bærbare computer eller mobiltelefon, når du besøger en webside. Herfra kan man f.eks. registrere, om der før har været forbindelse mellem enheden og websiderne, tage højde for dit foretrukne sprog eller andre indstillinger, tilbyde dig specifikke funktioner (f.eks. onlinebutikker, bilkonfigurator) eller genkende dine interesser på brugsbaseret basis. Cookies kan også indeholde personlige data.

c. Om og hvilke cookies, der anvendes ved dit besøg på vores websider, afhænger af, hvilke områder og funktioner du anvender på vores websider, og om du giver tilladelse til anvendelse af cookies, som ikke er teknisk påkrævede, i vores Consent Management System. Yderligere information og valgmuligheder kan ses her: Consent Management System

d. Anvendelsen af cookies afhænger desuden af indstillingerne i den webbrowser, du anvender (f.eks. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  De fleste webbrowsere er forudindstillet til at acceptere bestemte typer cookies automatisk. Du kan dog normalt ændre denne indstilling. Du kan til hver en tid slette eksisterende cookies. Web/DOM Storage og Local Shared Objects kan slettes separat. Du kan finde ud af, hvordan dette fungerer ved at se oplysningerne i producentens manual tilhørende den browser eller enhed, du benytter.

e. Samtykket (= tilladelsen) til samt afvisning eller sletning af cookies er bundet til den anvendte enhed og også den pågældende, anvendte webbrowser. Hvis du anvender flere enheder eller webbrowsere, kan du foretage forskellige valg/indstillinger på hver af dem.

f. Hvis du beslutter dig for ikke at bruge cookies eller sletter dem, vil du muligvis ikke have adgang til alle funktioner på vores websider, eller enkelte funktioner kan være begrænsede.

6. Sikkerhed

Vi anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag for at beskytte de data fra dig, som vi administrerer, mod manipulation, tab, ødelæggelse og mod uberettigede personers adgang. Vi forbedrer fortløbende vores sikkerhedstiltag i henhold til den teknologiske udvikling.

7. Retsgrundlag for behandlingen

a. I det omfang du har givet os dit samtykke til behandlingen af dine personrelaterede data, udgør dette retsgrundlaget for behandlingen (art. 6 afsnit 1 underafsnit a i DSGVO).

b. Til en behandling af personrelaterede data med henblik på formidling eller opfyldelse af en kontrakt med dig udgør art. 6, stk. 1, litra b i DSGVO retsgrundlaget.

c. Hvis behandlingen af dine personrelaterede data er nødvendig for, at vi kan opfylde vores retslige forpligtelser (fx til opbevaring af data), er vi berettiget til dette i henhold til art. 6, stk. 1, litra c i DSGVO.

d. Derudover behandler vi personrelaterede data med henblik på varetagelsen af vores berettigede interesser samt tredjemands berettigede interesser i henhold til art. 6, stk. 1 litra f i DSGVO. Bevarelsen af funktionaliteten i vores it-systemer, den (direkte) markedsføring af vores egne og tredjeparters produkter og tjenesteydelser (for så vidt dette ikke sker med dit samtykke) samt den juridisk påkrævede dokumentation af forretningsforbindelser er sådanne legitime interesser. Vi tager inden for rammerne af den påkrævede interesseafvejning især hensyn til typen af personrelaterede data, behandlingens formål, de specifikke forhold for behandlingen og din interesse i at holde dine personrelaterede data fortrolige.

8. Sletning af dine personoplysninger

Din IP-adresse og navnet på din internetudbyder, som vi gemmer af sikkerhedsmæssige årsager, sletter vi efter syv døgn. Derudover sletter vi dine personrelaterede data, så snart det formål, med hvilket vi har indhentet og behandlet dataene, bortfalder. Hertil kommer, at lagring kun finder sted i det omfang, det kræves iht. love, bestemmelser eller andre lovbestemmelser, som vi er underlagt i EU, eller iht. tredjelandes lovgivning, hvor der er et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. For så vidt som en sletning i det enkelte tilfælde ikke er mulig, markeres de pågældende personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.

9. Berørtes rettigheder

a. Som af databehandlingen berørt person har du ret til oplysninger (art. 15 GDPR), berigtigelse (art. 16 GDRP), sletning af data (art. 17 GDPR), begrænsning af behandling (art. 18 GDPR) samt dataoverførbarhed (art. 20 GDPR).

b. Hvis du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger, er du berettiget til at tilbagekalde samtykket til hver en tid. Retmæssigheden af behandlingen af dine personoplysninger indtil en tilbagekaldelse berøres ikke af tilbagekaldelsen. Ligeledes forbliver en yderligere behandling af disse data uberørt på grund af et andet retsgrundlag, fx til opfyldelse af retslige forpligtelser (se afsnittet „Retsgrundlag for behandlingen“).

c. Indsigelsesret

Du er berettiget til, på baggrund af årsager, der skyldes din særlige situation, til hver en tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personrelaterede data vedrørende dig, der foretages på baggrund af art. 6, stk. 1 e) DSGVO (databehandling i almenhedens interesse) eller par. 6, stk. 1 f) DSGVO (databehandling baseret på en interessebalance). Hvis du gør indsigelse, behandler vi kun fortsat dine personrelaterede data, hvis vi kan dokumentere tvingende, berettigede årsager til dette, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen har til formål at gøre retskrav gældende, at udøve eller forsvare retskrav. For så vidt vi behandler dine personoplysninger med henblik på at udføre direkte markedsføring for at udøve vores legitime interesser på grundlag af en interesseafvejning, har du desuden til enhver tid ret til at gøre indsigelse herimod uden angivelse af årsager.

d. Vi beder dig så vidt muligt sende dine krav eller forklaringer til nedenstående adresse:  

dialog.mb@daimler.com

e. Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger strider imod lovmæssige forskrifter, er du berettiget til at klage hos en ansvarlig datatilsynsmyndighed (art. 77 DSGVO).

10. Nyhedsbrev

Hvis du abonnerer på et nyhedsbrev, der tilbydes på vores hjemmeside, anvendes de data, der blev oplyst ved tilmeldingen til nyhedsbrevet, kun til afsendelsen af nyhedsbrevet, hvis du ikke har givet samtykke til en videregående anvendelse. Du kan til hver en tid afslutte abonnementet via den mulighed for afmelding, der foreligger i nyhedsbrevet.

11. Daimler AGs centrale adgangsservice

Med Daimler AGs centrale adgangsservice kan du tilmelde dig alle de hjemmesider og applikationer fra Daimler Gruppen og dens mærker, der er tilknyttet denne service. De gældende anvendelsesbetingelser indeholder særlige databeskyttelsesbestemmelser. Du kan få adgang til disse anvendelsesvilkår på de respektive registreringssider tilhørende de forbundne websteder og programmer.

12. Dataoverførsel til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

a. Ved brug af tjenesteudbydere (se pkt. 4.d) og videregivelse af oplysninger med dit samtykke (= tilladelse) til tredjeparter (se pkt. 3.c) kan personoplysninger overdrages til modtagere i lande uden for Den Europæiske Union (»EU«), Island, Liechtenstein og Norge (= Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde) og behandles dér, især USA, Indien.

b. I de følgende lande foreligger der set fra EUs synspunkt ikke et passende sikkerhedsniveau for behandlingen af personrelaterede oplysninger svarende til EU-standarderne (såkaldt rimelighedsbeslutning): Andorra, Argentina, Canada (begrænset), Færøerne, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, New Zealand, Schweiz, Uruguay. Med modtagere i andre lande aftaler vi anvendelsen af EU-standardkontraktbestemmelser, af bindende virksomhedsreguleringer for at skabe et "passende beskyttelsesniveau" i henhold til de lovmæssige krav. Nærmere oplysninger stiller vi gerne til rådighed via de under punkt 9.d. ovenfor nævnte kontaktoplysninger.

Udgave: juli 2020

Copyright

Ophavsret 2020 Mercedes-Benz Danmark A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Alle tekster, billeder, grafik, lyd, video og animations filer samt deres arrangementer er underlagt ophavsret og andre love til beskyttelse af intellektuel ejendomsret. De må ikke kopieres eller ændres til kommercielle formål eller distribution, og de må heller ikke bruges på andre websteder. Nogle internetsider indeholder også materiale, der er underlagt ophavsretten til dem, der har leveret det.

Produkter og priser

Der kan være sket ændringer i produkter og tjenester efter den redaktionelle deadline for de enkelte sider. Producenten forbeholder sig retten til i leveringsperioden at foretage design- eller formændringer, farveafvigelser samt ændringer i omfanget af levering eller tjenester, forudsat at ændringerne eller afvigelserne er rimelige for kunden, under hensyntagen til vores interesser. Illustrationerne kan også indeholde tilbehør, ekstraudstyr eller andre størrelser, der ikke tilhører standardserien af leverancer eller tjenester. Farveafvigelser kan forekomme af tekniske årsager. Individuelle sider kan også indeholde typer og tjenester, der ikke tilbydes i de enkelte lande. Erklæringer om juridiske og skattemæssige bestemmelser og virkninger gælder kun Danmark. Med mindre andet er bestemt i salgs- eller leveringsbetingelserne gælder de priser, der gælder på leveringsdagen. For vores kontraktpartnere er priserne en uforpligtende anbefalet pris. Spørg derfor en filial eller en kontraktpartner om den seneste status.

Varemærker

Medmindre andet er angivet, er alle varemærker, der er nævnt på internetsiderne, juridisk beskyttede varemærker tilhørende Daimler Group. Dette omfatter, men er ikke begrænset til modelnavne samt alle virksomhedens logoer og emblemer.

Licens

Vi vil gerne tilbyde dig et innovativt og informativt internetprogram. Vi håber derfor, at du vil være lige så glad for vores kreative design, som vi er. Vi ønsker dog at understrege, at vi vil beskytte vores immaterielle rettigheder, herunder patenter, varemærker og ophavsrettigheder, og at der ved brug af disse websteder ikke tildeles licensrettigheder til sådanne immaterielle rettigheder.

Bemærkninger om fremadrettede udsagn

Denne hjemmeside indeholder udsagn baseret på vores aktuelle vurdering af fremtidige begivenheder. Ord som "forudse", "acceptere", "tro", "skøn", "forventer", "agter", "kan/kunne", "plan", "projekt", "bør" og lignende udtryk karakteriserer sådanne fremadrettede udsagn.

Disse udsagn er behæftet med en række risici og usikkerheder. Nogle eksempler på dette er:

 • En ugunstig udvikling i den økonomiske situation i verden, navnlig et fald i efterspørgslen på vores vigtigste markeder.
 • En forværring af vores refinansieringsmuligheder på kredit- og finansmarkederne.
 • Uundgåelige force majeures begivenheder, såsom naturkatastrofer, terrorhandlinger, politisk uro, krige, arbejdsulykker og deres konsekvenser for vores salgs-, indkøbs-, produktions- eller finansieringsaktiviteter.
 • Ændringer i valutakurser og toldregler.
 • En ændring i forbrugernes adfærd over for mindre og mindre rentable køretøjer eller et muligt tab af accept af vores produkter og tjenester, hvilket resulterer i en indvirkning på prishåndhævelse og kapacitetsudnyttelse.
 • Prisstigninger på brændstoffer og råmaterialer.
 • Afbrydelser i produktionen på grund af materialemangel, strejker hos medarbejdere.
 • Et fald i videresalgspriserne på brugte køretøjer.
 • En vellykket gennemførelse af omkostningsbesparende og effektivitetsfremmende foranstaltninger.
 • Forretningsudsigterne for de selskaber, hvor vi har betydelige kapitalinteresser.
 • En vellykket gennemførelse af strategiske samarbejder og joint ventures.
 • Ændringer af love, bestemmelser og lovgivningsmæssige retningslinjer, navnlig for så vidt angår emissioner fra køretøjer, brændstofforbrug og sikkerhed.
 • Afslutningen af igangværende administrative eller regeringsinitierede undersøgelser og resultatet af verserende eller forestående retssager.
 • Andre risici og usikkerheder, hvoraf nogle er beskrevet i den aktuelle årsrapport  under overskriften "Risiko- og salgsmulighedsrapport".

Hvis en af disse usikkerheder eller uforudsigeligheder opstår, eller hvis de antagelser, der ligger til grund for de fremadrettede udsagn, viser sig at være forkerte, kan de faktiske resultater afvige væsentligt fra dem, der udtrykkes eller implicit udtrykkes i disse udsagn.

Vi har ingen intentioner om eller forpligtelse til løbende at opdatere fremadrettede udsagn, da de udelukkende er baseret på omstændighederne på udgivelsesdatoen.

Ansvar

Oplysningerne og detaljerne på disse sider udgør ikke en sikkerhed eller garanti, hverken udtrykkelige eller implicitte. De udgør navnligt ikke en stiltiende forpligtelse eller garanti med hensyn til arten, salgbarheden, egnetheden til specifikke formål eller manglende krænkelse af love og patenter.

På vores internetsider finder du også links til andre websteder på internettet. Vi vil gerne påpege, at vi ikke har nogen indflydelse på designet og indholdet af de sider, som linket er lavet til. Vi kan derfor ikke garantere aktualiteten, rigtigheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de oplysninger, der gives der. På denne baggrund tager vi hermed afstand fra alt indhold på disse sider. Denne erklæring gælder for alle links til eksterne websteder og deres indhold på vores internetsider.

Oplysninger om onlinetvistbilæggelse

Europa-Kommissionen har oprettet en internetplatform til onlinetvistbilæggelse (den såkaldte "OTB-platform"). OTB-platformen fungerer som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister vedrørende kontraktlige forpligtelser i henhold til onlinesalgskontrakter. Du kan nå OTB-platformen på følgende link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Bemærkning i henhold til § 36 i consumer dispute resolution act (VSBG)

Vi vil ikke deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved en forbrugervoldgiftsinstans i henhold til den tyske lov om forbrugertvistbilæggelse (VSBG) og er ikke forpligtet til at gøre det.

Hierarki

Vilkår for anvendelse af digitale services har forrang for disse juridiske meddelelser.

Til toppen