Πάροχος

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Deutschland
Τηλ.: +49 7 11 17-0
Email: dialog.mb@daimler.com

Εκπροσωπούμενη από το Δ.Σ:
Ola Källenius (πρόεδρος), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Frank Lindenberg, Markus Schäfer, Britta Seeger

Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου:
Manfred Bischoff

Αρ. Εμπορικού Μητρώου Πρωτοδικείου Στουτγκάρδης: HRB 762873
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: DE 32 12 81 763