Ακροφύσιο έγχυσης diesel

Τα γνήσια ανακατασκευασμένα ακροφύσια έγχυσης diesel εγχύουν το καύσιμο με ακρίβεια στον θάλαμο καύσης και, ταυτόχρονα, φροντίζουν για τη βέλτιστη έγχυση. Χάρη στην ταχεία διαθεσιμότητα και την ελκυστική τιμή, το γνήσιο ανακατασκευασμένο ανταλλακτικό αποτελεί μια οικονομική λύση επισκευής, όταν απαιτείται αντικατάσταση των μπεκ.

Διανομέας καυσίμου

Αντλία δοσομέτρησης AdBlue®

Η γνήσια ανακατασκευασμένη αντλία δοσομέτρησης AdBlue® πληροί τις ίδιες υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά στη λειτουργία και τον κύκλο ζωής με ένα καινούργιο ανταλλακτικό. Με τη βοήθεια του AdBlue® μειώνεται η εκπομπή οξειδίων αζώτου (NOx) σε πετρελαιοκινητήρες. Για αυτόν τον λόγο, η απρόσκοπτη λειτουργία του ανταλλακτικού είναι καθοριστική όσον αφορά στην τήρηση των προδιαγραφών εκπομπών.

Αντλία νερού

Η γνήσια ανακατασκευασμένη αντλία νερού αποδίδει πλήρως: Τροφοδοτεί το κύκλωμα ψύξης διαρκώς με ψυκτικό υγρό, προστατεύει τον κινητήρα με αξιοπιστία από την υπερθέρμανση και συμβάλλει στην επίτευξη της βέλτιστης θερμοκρασίας λειτουργίας. Κατά την ανακατασκευή της αντλίας νερού αντικαθίστανται όλα τα έδρανα και τα αναλώσιμα με γνήσια ανταλλακτικά Mercedes-Benz. Καθώς, ως κατασκευαστής, γνωρίζουμε τις ακριβείς προδιαγραφές,

Στροβιλοσυμπιεστής

Πλήρη αποδοτικότητα και μεγάλος κύκλος ζωής: Η διαδικασία που ακολουθείται για τον γνήσιο ανακατασκευασμένο στροβιλοσυμπιεστή περιλαμβάνει πλήρη επεξεργασία και ενδελεχείς ελέγχους. Στις εργασίες περιλαμβάνεται η τοποθέτηση καινούργιας φτερωτής συμπιεστή, συμπεριλαμβανομένης ζυγοστάθμισης, και η προσεχτική ανακατασκευή του περιβλήματος συμπιεστή για τη σύνδεση ακριβείας στον κινητήρα.

Φρένο υπερσυμπιεστή

Το γνήσιο ανακατασκευασμένο φρένο υπερσυμπιεστή της Mercedes-Benz παρουσιάζει την ίδια αποδοτικότητα και αξιοπιστία με ένα καινούργιο ανταλλακτικό. Αυτό διασφαλίζεται με τις βιομηχανικές δοκιμές καθαρισμού και λειτουργίας βάσει των αυστηρών προτύπων ποιότητας της βασικής παραγωγής της Mercedes-Benz.

Σφόνδυλος

Για τον γνήσιο ανακατασκευασμένο σφόνδυλο τηρούνται τα ίδια υψηλά πρότυπα εργοστασιακής παραγωγής της Mercedes-Benz όσον αφορά στην ακρίβεια και τη λειτουργία. Η ανακατασκευή του ανακατασκευασμένου ανταλλακτικού περιλαμβάνει μηχανικό και χειροκίνητο καθαρισμό, την τοποθέτηση καινούργιου εδράνου και την επεξεργασία όλων των σπειρωμάτων. Μέσω του άριστα ζυγοσταθμισμένου σφονδύλου μειώνονται αισθητά οι κραδασμοί στον κινητήρα.

Εντατήρας ιμάντα

Ο γνήσιος ανακατασκευασμένος εντατήρας ιμάντα φροντίζει για τη βέλτιστη σύσφιξη του ιμάντα μετάδοσης κίνησης, την καλύτερη δυνατή σύσφιξη σε όλα τα εύρη φορτίου του κινητήρα και για την αποδοτική και χωρίς ταλαντώσεις μετάδοση ισχύος στα παρελκόμενα συγκροτήματα. Όλα τα αναλώσιμα αντικαθίσταται, όπως π.χ. το έδρανο, το λιπαντικό και το ελατήριο τάσης. Κατά αυτόν τον τρόπο

Retarder (υδρ. σύστημα φρένων)

Το γνήσιο ανακατασκευασμένο Retarder ανακατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας της βασικής παραγωγής και τις τρέχουσες προδιαγραφές της Mercedes-Benz. Κατά αυτόν τον τρόπο, το ανταλλακτικό παρουσιάζει σωστή ισχύ πέδησης και υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας, στον βαθμό ενός καινούργιου ανταλλακτικού.

Μπιέλα

Η γνήσια ανακατασκευασμένη μπιέλα ανακατασκευάζεται σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Mercedes-Benz. Επίσης, ελέγχεται η ακρίβεια διαστάσεων. Πέραν τούτου, τα αναλώσιμα αντικαθίστανται με καινούργια ανταλλακτικά. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για τον αντιτριβικό δακτύλιο στο μικρό άνοιγμα. Άλλωστε, μόνο ένα ανταλλακτικό που πληροί τις αυστηρότερες απαιτήσεις ποιότητας υλικού μπορεί να αντεπεξέλθει σε μόνιμη βάση στα μηχανικά