Skip to main content

Impressum & Rechtliche Hinweise

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Telefon: +49 711 17 - 0
E-Mail: dialog.mb@daimler.com

Vertegenwoordigd door de raad van bestuur:
Ola Källenius (voorzitter), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Frank Lindenberg, Markus Schäfer, Britta Seeger

Voorzitter van de raad van toezicht: Manfred Bischoff

Ingeschreven in het handelsregister bij het kantongerecht Stuttgart onder nummer HRB 762873
Btw-identificatienummer: DE 32 12 81 763

Opmerkingen over het gebruik van cookies, de analyse van gebruiksgegevens en het gebruik van analysehulpmiddelen

Ter identificatie van uw interesses en populaire delen van onze website maken we gebruik van cookies en vergelijkbare softwaretechnologieën als HTML5 Storage en Local Shared Objects (gezamenlijk aangeduid als ‘cookies’). Met deze informatie kunnen we de website optimaal vormgeven en nóg gebruiksvriendelijker maken. Voor dezelfde doeleinden maken we ook gebruik van de analysehulpmiddelen Adobe Analytics en Google Analytics; ook hierbij kan van cookies worden gebruikgemaakt.

1. Functies en gebruik van cookies

a. Cookies zijn kleine bestanden die bij uw bezoek aan een website op uw pc, notebook of mobiel apparaat worden opgeslagen. Met behulp hiervan kunnen we bijvoorbeeld vaststellen of er al eerder een verbinding tussen uw apparaat en onze website tot stand is gebracht of aan welke taal of andere instellingen u de voorkeur geeft. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten.

b.  Als u onze website bezoekt, geeft u hiermee aan akkoord met het gebruik van cookies te gaan.

U kunt onze website ook bezoeken zonder met het gebruik van cookies akkoord te gaan. U kunt met andere woorden weigeren cookies te laten plaatsen en deze ook op elk gewenst moment verwijderen. Dit kunt u doen bij de betreffende instellingen op uw apparaat. Dit gaat als volgt:

i. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt dit wijzigen door in uw browser de instelling *Geen cookies accepteren* te activeren.

ii. Reeds geplaatste cookies kunt u op elk gewenst moment verwijderen. Hiervoor verwijzen we u naar de handleiding van uw browser of apparaat.

iii. Meer informatie over het deactiveren van Local Shared Objects vindt u met behulp van de volgende link:

Informatie over het deactiveren van Local Shared Objects

iv. Net als het gebruik van cookies is de weigering en verwijdering ervan gekoppeld aan het apparaat dat en de browser die u gebruikt. U moet de cookies derhalve voor elk van uw apparaten en, bij gebruik van meerdere browsers, ook voor elke gebruikte browser afzonderlijk weigeren of verwijderen.

c. Als u besluit geen cookies te laten plaatsen, kan dit tot gevolg hebben dat functies op onze website niet of slechts in beperkte mate voor u beschikbaar zijn.

d. Cookies kunnen in de volgende categorieën worden ingedeeld:

i. Essentiële cookies (type 1)Deze cookies zijn absoluut vereist om de functies van onze website te laten werken. Zonder deze cookies kunt u geen gebruikmaken van bijvoorbeeld de modelconfigurator.

ii. Functiecookies (type 2)Met deze cookies worden het gebruiksgemak en de functionaliteit van de website verbeterd. Zo slaan we uw taalinstellingen in functiecookies op.

iii. Gebruikscookies (type 3)Met deze cookies wordt informatie verzameld over hoe u onze website gebruikt. Hiermee kunnen we identificeren welk delen van onze online content met name populair zijn, zodat we u beter van dienst kunnen zijn. Graag verzoeken we u hierover ook het gedeelte ‘Analyse van gebruiksgegevens’ zorgvuldig te lezen.

iv. Cookies van derden (type 4)Deze cookies worden ingesteld door derden, bijvoorbeeld sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+, waarvan de content met behulp van social plug-ins op onze website kan worden aangeboden. Meer informatie over het gebruik en de werking van social plug-ins vindt u bij artikel 4 van onze opmerkingen betreffende de bescherming van gegevens.

Privacy Statement

We gebruiken op onze website de volgende cookies:

Cookienaam

Omschrijving

Cookie Typ

Vervaldatum

PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, GPS, IDEDeze cookies worden ingesteld door YouTube en/of Google zodra u een video afspeelt op de website. Meer informatie over het type, het gebruik en het doeleinde van deze cookies vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.Type 130 minuten (GPS), zitting (YSC), 180 dagen (VISITOR_INFO1_LIVE), 301 dagen (IDE)
_ga, GATIn deze cookies wordt informatie opgeslagen over hoe bezoekers met onze website omgaan, zodat we onze website in aansluiting op hun interesses voortdurend kunnen verbeteren.Type 32 jaar (_ga), 1 minuut (GAT)
_gidOm gebruikers te kunnen onderscheidenType 31 jaar

2. Analyse van gebruiksgegevens; gebruik van analysehulpmiddelen

a. We willen de content van onze website graag optimaal op uw interesses afstemmen en op deze wijze onze informatie aan u verbeteren. Ter identificatie van uw gebruiksvoorkeuren en populaire delen van onze website maken we gebruik van het volgende analysehulpmiddel: Google Analytics

b. Bij gebruik van deze analysehulpmiddelen kunnen gegevens ter verwerking worden verzonden naar servers in de Verenigde Staten van Amerika. In dit verband wijzen we u graag op het volgende: in de VS is vanuit het perspectief van de Europese Unie (‘EU’) geen sprake van een ‘adequaat beschermingsniveau’ voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit beschermingsniveau kan echter voor afzonderlijk ondernemingen worden vervangen door een certificering conform het ‘EU-VS-privacyschild’.

c. Indien u niet wilt dat we met behulp van de genoemde analysehulpmiddelen gegevens over uw bezoek aan onze website verzamelen en analyseren, kunt u hiertegen op elk gewenst moment bezwaar maken (‘opt-out’).

Hiervoor wordt in uw browser een opt-outcookie ingesteld. Met deze cookie wordt alleen uw bezwaar vastgelegd. Graag wijzen we u erop dat een opt-outcookie om technische redenen alleen geldt voor de browser waarin dit is ingesteld. Als u de cookies verwijdert of een andere browser of ander apparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

d. Hieronder vindt u informatie over de leveranciers van de door ons gebruikte analysehulpmiddelen en de betreffende mogelijkheid voor opt-out:

i. Google Inc. („Google“):

Google is gecertificeerd conform het EU-VS-privacyschild.

U kunt de doorgifte van uw gegevens en de vastlegging en verwerking ervan door Google beletten. Meer informatie van Google hierover vindt u hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Verantwoordelijke overeenkomstig de basisverordening voor gegevensbescherming:

Mercedes-Benz AG ("Wij")

Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Duitsland
E-Mail: dialog.mb@daimler.com

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming:

Daimler AG
Verantwoordelijke voor gegevensbescherming
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Duitsland
E-Mail: data.protection@daimler.com

1. Gegevensbescherming

Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons aanbod. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. In deze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden, op welke juridische grondslagen dit berust en welke rechten en vereisten daarmee gepaard gaan voor u. Bovendien verwijzen wij naar de richtlijn van Daimler inzake gegevensbescherming:

Daimler-richtlijn inzake gegevensbescherming.

Onze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming voor het gebruik van onze websites en de richtlijn inzake gegevensbescherming van Daimler AG gelden niet voor uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via de links op onze websites kunt bereiken. Informeer u op de websites van deze aanbieders over hun gegevensbeschermingsbeleid.

2. Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

a. Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij bepaalde gegevens over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u een website kon oproepen of een foutmelding kreeg), het gebruik van functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoektermen, de frequentie waarmee u afzonderlijke websites oproept, de benaming van opgeroepen bestanden, de overgedragen hoeveelheid data, de website vanwaar u op onze website terecht bent gekomen en de website die u vanaf onze website bezoekt, ongeacht of u de links op onze website aanklikt of direct een domein in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) van uw browser invoert waarin u onze website hebt geopend. Bovendien slaan wij om veiligheidsredenen, met name ter voorkoming en herkenning van aanvallen op onze website of pogingen tot bedrog, gedurende een periode van zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw internetprovider op.

b. Andere persoonsgegevens slaan wij alleen op wanneer u ons deze gegevens bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract meedeelt. In deze gevallen slaan wij de gegevens ook alleen op, voor zover wij dit op basis van een door u verleende toestemming of overeenkomstig de geldende juridische voorschriften (meer informatie hierover vindt u hieronder in het gedeelte ‘Juridische grondslagen van de verwerking’) mogen doen.

c. U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om uw persoonsgegevens over te dragen. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies op onze website afhankelijk zijn van de overdracht van persoonsgegevens. Wanneer u er in deze gevallen voor kiest om uw persoonsgegevens niet over te dragen, kan dit ertoe leiden dat bepaalde functies niet of slechts beperkt beschikbaar zijn.

3. Gebruiksdoeleinden

a. De bij een bezoek aan onze website verzamelde persoonsgegevens gebruiken wij om de website gebruiksvriendelijker te maken en om onze IT-systemen tegen aanvallen en andere onrechtmatige handelingen te beschermen.

b. Indien u ons bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract nog meer persoonsgegevens meedeelt, gebruiken wij deze gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden, voor het klantbeheer en, indien vereist, voor de afwikkeling en afrekening van eventuele bedrijfsprocedures, en wel steeds in de daarvoor vereiste omvang.

4. Overdracht van persoonsgegevens aan derden; sociale plug-ins

a. Onze website kan ook door derden aangeboden inhoud bevatten. Wanneer u op een dergelijk aanbod klikt, dragen wij de vereiste hoeveelheid gegevens over aan de desbetreffende aanbieder (bijvoorbeeld de vermelding dat u dit aanbod bij ons hebt gevonden en evt. meer informatie die u hiervoor op onze website hebt aangegeven).

b.

Wanneer wij op onze website zogenoemde ‘sociale plug-ins’ van sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+ gebruiken, integreren wij deze als volgt: Wanneer u onze website bezoekt, zijn de sociale plug-ins gedeactiveerd, d.w.z. dat er geen gegevens aan de exploitanten van deze netwerken worden overgedragen. Indien u een van de netwerken wilt gebruiken, klikt u op de desbetreffende sociale plug-in om een directe verbinding met de server van het desbetreffende netwerk tot stand te brengen.

Indien u bij het netwerk een gebruikersaccount hebt en op het moment dat u de sociale plug-in activeert, daar bent ingelogd, kan het netwerk uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wanneer u dat niet wilt, dient u zich bij het netwerk af te melden voordat de sociale plug-in wordt geactiveerd. Een sociaal netwerk kan het bezoek van andere Daimler-websites niet toewijzen, voordat u niet ook een daar aanwezige sociale plug-in hebt geactiveerd. Wanneer u een sociale plug-in activeert, draagt het netwerk de daardoor beschikbare inhoud direct over aan uw browser die deze inhoud in onze website integreert. In deze situatie kan ook gegevensoverdracht plaatsvinden die door het desbetreffende sociale netwerk wordt geïnitieerd en aangestuurd. Voor uw verbinding met een sociaal netwerk, voor de gegevensoverdracht tussen het netwerk en uw systeem en voor uw interacties op dit platform geldt uitsluitend het gegevensbeschermingsbeleid van het desbetreffende netwerk. De sociale plug-in blijft actief tot u deze deactiveert of uw cookies wist.

Cookie-informatie

c. Wanneer u de link naar de aangeboden content aanklikt of een sociale plug-in activeert, kan het zijn dat persoonsgegevens bij aanbieders in landen buiten de Europese Economische Ruimte terechtkomen, die vanuit het oogpunt van de Europese Unie (‘EU’) volgens de EU-norm geen ‘passend beschermingsniveau’ voor de verwerking van persoonsgegevens bieden. Houd hier rekening mee, voordat u een link aanklikt of een sociale plug-in activeert en op deze manier uw gegevens overdraagt.

5. Verwerking van gebruiksgegevens; gebruik van analysetools

Wij willen de inhoud van onze website zo goed mogelijk op uw interesses afstemmen en zo ons aanbod voor u verbeteren. Om voorkeuren en bijzonder populaire delen van de website te kunnen identificeren, maken wij gebruik van de volgende analysetool(s): Google Analytics, Adobe Analytics.

Bij het gebruik van deze analysetools kunnen gegevens naar servers in de VS overgedragen en daar verwerkt worden. Let hierbij op het volgende: in de VS bestaat vanuit het oogpunt van de Europese Unie geen ‘passend beschermingsniveau’ voor de verwerking van persoonsgegevens dat overeenkomt met de EU-norm. Dit beschermingsniveau kan voor bepaalde bedrijven echter worden vervangen door een certificering conform het zogenoemde ‘EU-VS- privacyschild’.

a. Wanneer u niet wilt dat wij door middel van de genoemde analysetools informatie over uw bezoek aan onze website verzamelen en verwerken, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen aantekenen dat ook voor de toekomst geldt (‘opt-out’).

Wij verwerken uw bezwaar door in uw browser een opt-out cookie te plaatsen. Dit cookie wordt alleen toegepast om uw bezwaar toe te wijzen. Houd er rekening mee dat een opt-out cookie om technische redenen alleen werkt in de browser waarin het cookie is ingesteld. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindtoestel gebruikt, moet u de opt-out nogmaals uitvoeren.

b. Hieronder vindt u informatie over de aanbieders van de door ons gebruikte analysetools en de desbetreffende opt-out mogelijkheid:

i. Google Inc. („Google“):

Google is overeenkomstig het EU-VS- privacyschild gecertificeerd. U kunt de overdracht van uw gegevens en hun registratie en verwerking door Google verhinderen. Google informeert hierover via de volgende link: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

ii. Adobe Systems Inc. (‘Adobe’):

Adobe is overeenkomstig het EU-VS- privacyschild gecertificeerd.

Om bezwaar aan te tekenen tegen verwerking door het product Adobe Analytics, kunt u deze link volgen: http://www.adobe.com/mena_en/privacy/opt-out.html.

6. Op gebruik gebaseerde informatie (targeting en retargeting)

Om onze online-marketing (bijvoorbeeld reclamebanners) op de website van onze retargeting partners (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick en Vivaki) nog gerichter op uw behoeften en voorkeuren te kunnen afstemmen, maken wij gebruik van zogenoemde retargeting technologieën. Uw interesse in onze producten en diensten wordt hierbij in cookies opgeslagen. Deze cookies worden bij een bezoek aan andere websites die met onze retargeting partners samenwerken uitgelezen en gebruikt om u zo goed mogelijk op basis van uw interesses te kunnen informeren. De verwerking is geanonimiseerd, d.w.z. dat u niet kunt worden geïdentificeerd door de retargeting.

Wanneer u niet wilt dat Daimler en zijn retargeting partners informatie over uw bezoek verzamelen, opslaan en analyseren of reclamebanners op uw interesses afstemmen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen aantekenen dat ook voor de toekomst geldt (opt-out).

Om dit bezwaar technisch te realiseren wordt in uw browser een opt-out cookie opgeslagen. Dit cookie wordt alleen toegepast om uw bezwaar toe te wijzen. Houd er rekening mee dat een opt-out cookie om technische redenen alleen kan worden gebruikt voor de browser vanwaaruit het cookie is ingesteld. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindtoestel gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

U kunt het gebruik van cookies door derden op de volgende website beheren en deactiveren:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

7. Veiligheid

Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

8. Juridische grondslagen van de verwerking

a. Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze toestemming de juridische grondslag voor de verwerking (art. 6 lid 1 letter a AVG)

b. Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het opzetten of vervullen van een contract met u is art. 6 lid 1 letter b AVG de juridische grondslag.

c. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld voor het bewaren van gegevens), zijn wij daartoe bevoegd conform art. 6 lid 1 letter c AVG.

d. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens om onze rechtmatige belangen en de rechtmatige belangen van derden waar te nemen conform art. 6 lid 1 letter f AVG. Dergelijke rechtmatige belangen zijn bijvoorbeeld de instandhouding van onze IT-systemen, de marketing van onze producten en diensten en de producten en diensten van anderen alsook de juridisch vereiste documentatie van zakelijke contacten.

9. Verwijdering van uw persoonsgegevens

Uw IP-adres en de naam van de internetprovider, die wij alleen om veiligheidsredenen opslaan, worden na zeven dagen verwijderd. Uw persoonsgegevens worden bovendien verwijderd, zodra het doeleinde waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en verwerkt, komt te vervallen. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie, waaraan wij onderworpen zijn, noodzakelijk is.

10. Rechten van betrokkenen

a. Als persoon die betrokken is bij de gegevensverwerking, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), correctie (art. 16 AVG), verwijderen van gegevens (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).

b. Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot de herroeping wordt niet aangetast door de herroeping. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere juridische grondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen (vgl. het gedeelte ‘Juridische grondslagen van de verwerking’), blijft onverlet.

c. Recht van bezwaar
U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt, bezwaar te maken. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken, voor zover wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of voor zover de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

d. Wij verzoeken u uw bezwaren of verklaringen, indien mogelijk, kenbaar te maken via het contactadres hieronder: dialog@daimler.com.

e. Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde, toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).

11. Newsletter

Wanneer u zich op een newsletter abonneert die op onze website wordt aangeboden, worden de bij de aanmelding voor de newsletter vermelde gegevens alleen gebruikt voor de verzending van de newsletter, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdergaand gebruik. U kunt het abonnement te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de mogelijkheid tot afmelding in de newsletter.

12. Centrale toegangsservice van Daimler AG

Met de centrale toegangsservice van Daimler AG kunt u zich aanmelden bij alle websites en applicaties van de Daimler-groep en haar merken die op deze service zijn aangesloten. De gebruiksvoorwaarden van de centrale toegangsservice van Daimler AG kunnen via de volgende link worden opgeroepen:

Gebruiksvoorwaarden van de centrale toegangsservice van Daimler AG

13. Cookies

Informatie over de door ons gebruikte cookies en hun functies vindt u in onze cookie-informatie.

Cookie-informatie

Versie: mei 2019

Auteursrecht

Copyright 2020 Mercedes-Benz AG. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, illustraties, grafieken, geluids-, video- en animatiegegevens plus hun bewerkingen vallen onder het auteursrecht en de andere wetten betreffende de bescherming van intellectuele eigendom. Ze mogen niet voor handelsdoeleinden of voor verdere distributie gekopieerd worden of op andere websites gebruikt. Enkele webpagina’s van Mercedes-Benz AG bevatten ook materiaal dat onder het auteursrecht valt van degenen die het materiaal in kwestie ter beschikking gesteld hebben.

Producten en prijzen

Na het afsluiten van de redactie van afzonderlijke pagina’s kunnen er nog wijzigingen zijn aangebracht aan de producten en de prestaties. Veranderingen aan constructie of vorm, of wijzigingen in de kleuren en de standaarduitrusting of diensten door de constructeur blijven tijdens de levertijd voorbehouden, voor zover deze veranderingen of afwijkingen redelijk blijven voor de klant, rekening houdend met de belangen van Mercedes-Benz AG. De afbeeldingen kunnen ook opties, accessoires en overige elementen bevatten die niet tot de standaarduitrusting of het standaard dienstenpakket behoren. Mogelijke kleurverschillen zijn een gevolg van het drukproces. Aparte pagina’s kunnen ook types en diensten bevatten, die in bepaalde landen niet aangeboden worden. Verklaringen over wettelijke, gerechtelijke en fiscale voorschriften en gevolgen gelden echter enkel voor de Bondsrepubliek Duitsland. Onder voobehoud van afwijkende bepalingen in de verkoops- of leveringsvoorwaarden gelden de prijzen die op de dag van de levering van kracht zijn. Voor onze partners gelden vrijblijvende adviesprijzen. Informeer u daarom in een vestiging of bij een partner in verband met de actuele prijzen.

Handelsmerken

Behalve indien anders aangegeven, zijnalle op de websites van Mercedes-Benz genoemde merken wettelijk beschermde handelsmerken van Mercedes-Benz; dit geldt in het bijzonder voor de modelnamen en alle logo’s en emblemen van het bedrijf.

Licentierechten

Mercedes-Benz wil u een innovatief en informatief internetprogramma aanbieden. Daarom hopen we dat u even veel plezier beleeft aan onze creatieve vormgeving als wij. Gelieve echter begrip op te brengen voor het feit dat Mercedes-Benz zijn intellectuele eigendom, waaronder octrooien, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en deze websites geen licentierechten aan de intellectuele eigendom van Mercedes-Benz kunnen toekennen.

Aanwijzingen over voorspellingen

Websites, Investor Relations Releases, jaar- en tussentijdse verslagen, vooruitzichten, presentaties, audio- en videoverslagen over evenementen (live of achteraf) en andere documenten op deze website bevatten onder andere voorspellingen over toekomstige ontwikkelingen die zijn gebaseerd op actuele inschattingen van het management. Woorden als ‘anticiperen’, ‘aannemen’, ‘geloven’, ‘inschatten’, ‘verwachten’, ‘van plan zijn’, ‘kunnen/zouden kunnen’, ‘plannen’, ‘projecteren’, ‘moesten’ en gelijkaardige begrippen wijzen op zulke voorspellingen. Zulke uitspraken zijn onderworpen aan bepaalde risico’s en onzekerheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn een conjunctuurdaling in Europa of Noord-Amerika, wisselkoersfluctuaties, rentevoeten en grondstofprijzen, de invoering van producten door concurrenten, hogere verkoopstimulansen, de succesvolle omzetting van het nieuwe bedrijfsmodel voor smart, leveringsonderbrekingen bij productiematerialen, de op bottlenecks, personeelsstakingen of faillissementen van leveranciers zijn gebaseerd, en een daling van de doorverkoopprijzen van tweedehandsvoertuigen. Indien zich een van deze onzekerheden (enkele ervan staan beschreven onder ‘Risico-overzicht’ in het huidige jaarverslag van Mercedes-Benz alsook onder ‘Risk Factors’ in het huidige jaarverslag van Mercedes-Benz op formulier 20-F, dat op de Amerikaanse beursautoriteit werd ingediend) voordoen of de veronderstellingen die aan de basis van deze uitspraken liggen verkeerd blijken te zijn, zouden de reële resultaten sterk kunnen verschillen van de in deze uitspraken vermelde, of impliciet uitgedrukte, resultaten. We willen noch moeten voorspellingen updaten aangezien ze uitsluitend zijn gebaseerd op de omstandigheden van de dag dat ze werden gepubliceerd.

Aansprakelijkheid

De informatie en gegevens op deze websites vormen geen waarborg of garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Ze vormen in het bijzonder geen stilzwijgende belofte of garantie over aard, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaalde doel of niet-inbreuken op wetten en octrooien.

Op onze websites staan ook links naar andere websites. Wij hebben echter geen invloed op de vormgeving en inhoud van deze pagina’s. Daarom kunnen wij ook geen waarborgen geven voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie op die pagina’s. Om die reden distantiëren wij ons hiermee van elke inhoud van deze websites. Deze verklaring geldt voor alle links naar externe pagina’s en de inhoud ervan op onze websites.

Informatie over § 36 van de Duitse wet op de regeling van consumentengeschillen (VSBG)Voor Duitse gebruikers geldt: Mercedes-Benz AG zal niet deelnemen aan een procedure voor geschillenregeling voor een bemiddelingsorgaan in de zin van het VSBG en is hiertoe ook niet verplicht.

Informatie over het online beslechten van geschillen De EU-commissie heeft een internetplatform voor de online regeling van geschillen (het zgn. ‘OS-platform’) ter beschikking gesteld. Dit OS-platform dient als startpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen als gevolg van online verkoopcontracten. U vindt het OS-platform onder de volgende link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Naar boven