Skip to main content

Impressum & Rechtliche Hinweise

Aanbieder

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV
Tollaan 68
B-1200 Brussel

Bereikbaarheid

Telefoon: 02 724 12 11
Customer Assistance Center: +32 2 554 17 27
Telefax: 02 724 14 59
E-mail: cs.bel@cac.mercedes-benz.com
www.mercedes-benz.be

RPR Brussel
btw BE 419 946 355

 


Aanbieder Mercedes me Connectivity Services

De volgende organisatie is de aanbieder van de webpagina's die betrekking hebben op voertuiggerelateerde Mercedes me connect en Mercedes me assist diensten en hun basisfuncties (bijv. inloggen, profiel, inbox, instellingen, aangesloten voertuigen):

 

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV
Een onderneming van Daimler
Tollaan 68
1200 Brussel
België
Telefoon: 00800 - 9 777 77 77
E-mail: me-connect.bel@cac.mercedes-benz.com

Vertegenwoordigd door het bestuur

Ola Källenius (chairman), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm


Raad van Commissarissen

Bernd Pischetsrieder

 

RPR Brussel
BTW-nummer: BE 0419.946.355


Provider Mercedes me Privacy Center

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Telefon: +49 711 17 – 0
E-Mail: dialog@mercedes-benz.com

Privacyverklaring

Verantwoordelijk in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is:

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV ('Wij')
Tollaan 68
B-1200 Brussel
België
E-mail: DSR.be@mercedes-benz.com

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

Mercedes-Benz Group AG
Chief Officer Corporate Data Protection
HPC E600
70546 Stuttgart
Germany
E-mail: data.protection@mercedes-benz.com

Provider Mercedes me Privacy Center

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Telefon: +49 711 17 – 0
E-Mail: dialog@mercedes-benz.com

1. Gegevensbescherming

Het doet ons veel plezier dat u onze website bezoekt en in onze aanbiedingen geïnteresseerd bent. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslagen dit plaatsvindt, en welke rechten en beroepsmogelijkheden daaraan voor u verbonden zijn. Daarnaast verwijzen wij naar de Mercedes-Benz Group-richtlijn inzake gegevensbescherming: 

Mercedes-Benz Group-richtlijn inzake gegevensbescherming

Onze Privacyverklaring voor het gebruik van onze websites en de richtlijn inzake gegevensbescherming van Mercedes-Benz Group AG gelden niet voor uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via de links op onze websites kunt bereiken. Informeer u op de websites van deze aanbieders over hun gegevensbeschermingsbeleid.

 

2. Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

a. Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij bepaalde gegevens op over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u een website kon oproepen of een foutmelding kreeg), het gebruik van functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoektermen, de frequentie waarmee u afzonderlijke websites oproept, de benaming van opgeroepen bestanden, de overgedragen hoeveelheid data, de website vanwaar u op onze website terecht bent gekomen en de website die u vanaf onze website bezoekt, ongeacht of u de links op onze website aanklikt of direct een domein in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) van uw browser invoert waarin u onze website hebt geopend. Bovendien slaan wij om veiligheidsredenen, met name ter voorkoming en herkenning van aanvallen op onze website of pogingen tot bedrog, gedurende een periode van zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw internetprovider op. Daarnaast verwerken wij uw IP-adres in anonieme vorm voor gepersonaliseerde reclame, d.w.z. dat wij uw indicatieve locatie afleiden uit het anonieme IP-adres, dat wij dit gebruiken voor reclamedoeleinden indien u daarmee instemt (zie punt 3c).                 

b. Andere persoonsgegevens slaan wij alleen op wanneer u ons deze gegevens bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een chat, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract meedeelt. In deze gevallen slaan wij de gegevens ook alleen op voor zover wij dit op basis van een door u verleende toestemming of overeenkomstig de geldende juridische voorschriften (zie lid 7) mogen doen.

c. U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking te stellen. Het is echter wel mogelijk dat bepaalde functies van onze website afhankelijk zijn van de verstrekking van persoonsgegevens. Indien u in deze gevallen besluit uw persoonsgegevens niet aan ons ter beschikking te stellen, kan dit tot gevolg hebben dat functies niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn.

 

3. Gebruiksdoelen

a. De bij een bezoek aan onze website verzamelde persoonsgegevens gebruiken wij om de website gebruiksvriendelijker te maken en om onze IT-systemen tegen aanvallen en andere onrechtmatige handelingen te beschermen. 

b. Indien u ons bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een chat, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract nog meer persoonsgegevens meedeelt, gebruiken wij deze gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden, voor het klantbeheer en, indien vereist, voor de afwikkeling en afrekening van eventuele bedrijfsprocedures, en wel steeds in de daarvoor vereiste omvang. 

c. Voor verdere doeleinden (bijv. weergave van gepersonaliseerde inhoud of reclame op basis van uw gebruiksgedrag) gebruiken wij en eventueel geselecteerde derden uw gegevens, mits u daarmee instemt (= akkoord gaat) in het kader van ons Consent Managementsysteem. Meer informatie en beslissingsmogelijkheden ontvangt u hier

In het kader van de toestemming(en) die u hebt gegeven, kunnen analytics, waaronder profilering en scoring, worden gebruikt om gepersonaliseerde inhoud of reclame weer te geven. Het gebruik van profilering en scoring stelt ons bijvoorbeeld in staat u geïndividualiseerde informatie en advies te bieden over specifieke voertuigmodellen die zijn afgestemd op uw interesses. Dit gebeurt onder meer op basis van de informatie die u opgeeft in verband met het gebruik van onze "EQ Registratie" module.

d. Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld gegevensopslag om te voldoen aan commerciële of fiscaalrechtelijke bewaarverplichtingen, overdracht in overeenstemming met officiële of gerechtelijke bevelen, bijvoorbeeld aan een strafrechtelijke instantie).

 

4. Overdracht van persoonsgegevens aan derden; sociale plug-ins; gebruik van dienstverleners

a. Onze website kan ook door derden aangeboden inhoud bevatten. Wanneer u op een dergelijk aanbod klikt, dragen wij de vereiste hoeveelheid gegevens over aan de desbetreffende aanbieder (bijvoorbeeld de vermelding dat u dit aanbod bij ons hebt gevonden en evt. meer informatie die u hiervoor op onze website hebt aangegeven).  

b. Wanneer wij op onze website zogenoemde "sociale plug-ins" van sociale netwerken als Facebook en Twitter gebruiken, integreren wij deze als volgt:

Wanneer u onze websites bezoekt, zijn de sociale plug-ins gedeactiveerd, dat wil zeggen dat er geen enkele overdracht van gegevens aan de beheerders van deze netwerken plaatsvindt. Indien u een van de netwerken wilt gebruiken, klikt u op de betreffende sociale plug-in om een directe verbinding met de server van het betreffende netwerk te maken.

Als u bij het netwerk een gebruikersaccount hebt en op het tijdstip van het activeren van de sociale plug-in daar bent ingelogd, kan het netwerk uw bezoek aan onze websites aan uw gebruikersaccount toewijzen. Als u dit niet wilt, moet u zich vóór de activering van de sociale plug-in van het netwerk afmelden. Een sociaal netwerk kan het bezoek van andere Mercedes-Benz Group-websites niet toewijzen voordat u ook een daar aanwezige sociale plug-in hebt geactiveerd.

Als u een sociale plug-in activeert, draagt het netwerk de daardoor beschikbaar geworden content direct over aan uw browser, die ze aan onze websites koppelt. In deze situatie kan er ook gegevensoverdracht plaatsvinden die door het betreffende sociale netwerk in gang gezet en geregeld wordt. Voor uw verbinding met een sociaal netwerk, voor de gegevensoverdracht tussen het netwerk en uw systeem, en voor uw interacties op dit platform geldt uitsluitend het gegevensbeschermingsbeleid van het desbetreffende netwerk.

De sociale plug-in blijft actief tot u deze deactiveert of uw cookies wist (zie lid 5.d.).

c. Wanneer u op de link naar een aanbod klikt of een sociale plug-in activeert, kan het zijn dat persoonsgegevens terechtkomen bij aanbieders in landen buiten de Europese Economische Ruimte, die vanuit het oogpunt van de Europese Unie ("EU") geen "adequaat beschermingsniveau" voor de verwerking van persoonsgegevens waarborgen dat overeenkomt met de EU-normen. Denk hieraan voordat u op een link klikt of een sociale plug-in activeert en daarmee een overdracht van uw gegevens in gang zet.

d. Om onze websites te beheren, te optimaliseren en te beveiligen, maken wij tevens gebruik van gekwalificeerde dienstverleners (bijvoorbeeld IT-dienstverleners, marketingbureaus). Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden, indien dit noodzakelijk is voor het ter beschikking stellen en gebruiken van de websites en hun functionaliteiten, voor het nastreven van legitieme belangen, voor het vervullen van wettelijke verplichtingen of als u daar toestemming voor hebt gegeven (zie lid 7). Meer gegevens over de ontvangers vindt u in ons Consent Managementsysteem

 

5. Cookies

a. Bij uw bezoek aan onze websites kunnen cookies worden gebruikt. Technisch gezien zijn dit zogenaamde HTML-cookies en soortgelijke softwaretools zoals Web/DOM Storage of Local Shared Objects (zogenaamde "flash-cookies"), die wij gezamenlijk "cookies" noemen. 

b. Cookies zijn kleine bestanden die tijdens het bezoek aan een website op uw desktopcomputer, notebook of mobiele apparaat worden opgeslagen. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen of tussen het apparaat en de websites al eens een verbinding tot stand gebracht is en aan welke taal of andere instellingen u de voorkeur geeft, u bepaalde functies aanbieden (bijv. online-shop, voertuigconfigurator) of uw interesses herkennen op basis van uw online-gebruik. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten. 

c. Of er cookies worden gebruikt en welke dit zijn wanneer u onze websites bezoekt, is afhankelijk van welke domeinen en functies van onze websites u gebruikt en of u akkoord gaat met het gebruik van cookies die technisch gezien niet noodzakelijk zijn in ons Consent Managementsysteem. Meer informatie en beslissingsmogelijkheden ontvangt u hier

d. Het gebruik van cookies is tevens afhankelijk van de instellingen van de webbrowser die u gebruikt (bijvoorbeeld Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  De meeste webbrowsers zijn zodanig ingesteld dat ze bepaalde soorten cookies automatisch accepteren, deze instelling kunt u echter meestal wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Web/DOM-Storage en Local Shared Objects kunt u afzonderlijk verwijderen. Hoe dat precies in zijn werk gaat op de door u gebruikte browser of toestel, komt u in de handleiding fabrikant te weten. 

e. De toestemming (= goedkeuring) voor en de afwijzing of verwijdering van cookies zijn gebonden aan het gebruikte apparaat en tevens aan de gebruikte webbrowser. Als u gebruikmaakt van meerdere apparaten of webbrowsers, kunt u per geval uw beslissingen en instellingen afzonderlijk aanpassen. 

f. Als u ervoor kiest geen cookies te gebruiken of deze verwijdert, kan het zijn dat niet alle functies van onze website of afzonderlijke functies slechts beperkt beschikbaar zijn. 

 

 

6. Veiligheid

Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

 

7. Rechtsgrondslagen voor de verwerking

a. Indien u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze de rechtsgrondslag voor de verwerking (art. 6 lid 1 a) AVG). 

b. Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het opzetten of vervullen van een contract met u is art. 6 lid 1 b) AVG de rechtsgrondslag. 

c. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens vereist is voor het nakomen van onze juridische plichten (bijvoorbeeld voor het bewaren van gegevens), zijn wij daartoe volgens art. 6 lid 1 c) AVG bevoegd. 

d. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belangen en de gerechtvaardigde belangen van derden volgens art. 6 lid 1 f) AVG na te komen. Het in stand houden van de functionaliteit van onze IT-systemen, de (directe) marketing voor onze eigen producten en dienstverleningen (voor zover deze niet met uw instemming geschiedt) en die van derden en de juridisch voorgeschreven documentatie van zakelijke contacten zijn voorbeelden van dergelijke legitieme belangen. In het kader van de belangenafweging houden wij in het bijzonder rekening met het soort persoonsgegevens, het doel van de verwerking, de verwerkingsomstandigheden en uw belang bij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

 

8. Verwijderen van uw persoonsgegevens

Uw IP-adres en de naam van de internetprovider, die wij alleen om veiligheidsredenen opslaan, worden na zeven dagen verwijderd. Verder verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra het doeleinde waarvoor wij deze hebben verzameld en verwerkt, is komen te vervallen. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de EU of een lidstaat van de Europese Unie, waaraan wij zijn onderworpen, is vereist in de EU of op grond van wetgeving in derde landen, mits hier een passend niveau van gegevensbescherming bestaat. Indien de persoonsgegevens niet individueel kunnen worden verwijderd, worden deze gegevens gemarkeerd met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 

9. Rechten van betrokkenen

a. Als persoon die betrokken is bij de gegevensverwerking, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), vergetelheid (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en dataportabiliteit (art. 20 AVG). 

b. Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot aan een herroeping blijft door de herroeping onverlet. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere rechtsgrondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen (vgl. het gedeelte "Rechtsgrondslagen voor de verwerking"), blijft onverlet.

c.  Recht van bezwaar
U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in algemeen belang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt bezwaar te maken. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken indien wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of indien de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken om direct-marketingactiviteiten uit te voeren ter bescherming van legitieme belangen op basis van een belangenafweging, hebt u tevens het recht om hier te allen tijde bezwaar tegen te maken zonder opgaaf van redenen.

d. Wij verzoeken u uw bezwaren of verklaringen zo mogelijk kenbaar te maken via het contactadres: DSR.be@daimler.com

e. Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde, toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).

 

10. Newsletter

Wanneer u zich op een newsletter abonneert die op onze website wordt aangeboden, worden de bij de aanmelding voor de newsletter vermelde gegevens alleen gebruikt voor de verzending van de newsletter, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdergaand gebruik. U kunt het abonnement te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de mogelijkheid tot afmelding in de newsletter.

 

 

11. Centrale toegangsservice van Mercedes-Benz Group AG

Met de service voor "single sign-on" van Mercedes-Benz Group AG kunt u zich in één keer aanmelden voor alle bij deze service aangesloten websites en toepassingen van Mercedes-Benz Group AG en haar merken. De hiervoor geldende gebruiksvoorwaarden bevatten speciale voorschriften voor de gegevensbescherming. U hebt toegang tot deze gebruiksvoorwaarden op de desbetreffende aanmeldpagina's van de aangesloten websites en applicaties.

 

12. Overdracht van gegevens aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

a. Bij het gebruik van dienstverleners (zie lid 4.d.) en het doorgeven van gegevens met uw toestemming (= goedkeuring) aan derden (zie lid 3.c.), kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie ("EU"), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (= Europese Economische Ruimte) en daar worden verwerkt, met name in de VS en India. 

b. De volgende landen worden door de EU beschouwd als landen met een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens dat overeenkomt met de EU-normen (zogeheten adequaatheidsbesluit): Andorra, Argentinië, Canada (beperkt), Faeröer-eilanden, Guernsey, Israël, Isle of Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Uruguay. Met ontvangers in andere landen maken we afspraken over de toepassing van EU-modelcontractbepalingen, van bindewnde ondernemingsregelingen of andere toelaatbare mechanismen om volgens de wettelijke eisen een "adequaat beschermingsniveau" te creëren. Informatie hierover stellen wij u graag via de in bovenstaande lid 9.d. genoemde contactgegevens ter beschikking.

c. Als u instemt met ons Toestemmingsbeheersysteem, is uw toestemming ook van toepassing op de overdracht van gegevens aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte waar er geen "adequaat beschermingsniveau" is. Informatie over de verzonden gegevens, gegevensontvangers of categorieën van gegevensontvangers, evenals de relevante landen, is te vinden in ons toestemmingsbeheersysteem onder "Cookie-instellingen" in de voettekst onderaan de website. In deze landen kan er geheel of gedeeltelijk geen gegevensbeschermingswetgeving zijn die vergelijkbaar is met de Europese Economische Ruimte (e.B rechten van betrokkenen, zie paragraaf 9), geen gegevensbeschermingsautoriteiten en/of geen vergelijkbare mogelijkheden om actie te ondernemen tegen schendingen van de gegevensbescherming. Overheidsinstanties (e.B autoriteiten) kunnen daar onder meer gemakkelijker toegang krijgen tot de verwerkte gegevens en deze voor andere doeleinden gebruiken dan in de Europese Economische Ruimte. Deze omstandigheden kunnen slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd door specifieke maatregelen

 

Versie: Kunnen 2022

 

 

Auteursrecht

Copyright 2022 Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV/SA. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, illustraties, grafieken, geluids-, video- en animatiegegevens plus hun bewerkingen vallen onder het auteursrecht en de andere wetten betreffende de bescherming van intellectuele eigendom. Ze mogen niet voor handelsdoeleinden of voor verdere distributie gekopieerd worden of op andere websites gebruikt. Enkele webpagina’s van Mercedes-Benz bevatten ook materiaal dat onder het auteursrecht valt van degenen die het materiaal in kwestie ter beschikking gesteld hebben.

Producten en prijzen

Na het afsluiten van de redactie van afzonderlijke pagina's kunnen er nog wijzigingen zijn aangebracht aan de producten en de prestaties. Veranderingen aan constructie of vorm, of wijzigingen in de kleuren en de standaarduitrusting of diensten door de constructeur blijven tijdens de levertijd voorbehouden, voor zover deze veranderingen of afwijkingen redelijk blijven voor de klant, rekening houdend met de belangen van Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV/SA. De afbeeldingen kunnen ook opties, accessoires en overige elementen bevatten die niet tot de standaarduitrusting of het standaard dienstenpakket behoren. Mogelijke kleurverschillen zijn een gevolg van het drukproces. Aparte pagina's kunnen ook types en diensten bevatten, die in bepaalde landen niet aangeboden worden. Verklaringen over wettelijke, gerechtelijke en fiscale voorschriften en gevolgen gelden echter enkel voor de Bondsrepubliek Duitsland. Onder voobehoud van afwijkende bepalingen in de verkoops- of leveringsvoorwaarden gelden de prijzen die op de dag van de levering van kracht zijn. Voor onze partners gelden vrijblijvende adviesprijzen. Informeer u daarom in een vestiging of bij een partner in verband met de actuele prijzen.

Handelsmerken

Waar niet anders aangegeven, zijn alle op de websites van Mercedes-Benz Group AG genoemde merken wettelijk beschermde handelsmerken van Mercedes-Benz AG. Dit geldt met name voor de modelnamen evenals voor alle logo's en emblemen van de onderneming.

Licentierechten

Mercedes-Benz Group AG stelt zich ten doel een innovatief en informatief internetprogramma aan te bieden. We hopen dan ook dat u onze creatieve uitingen zult waarderen. We vragen echter begrip voor het feit dat Mercedes-Benz Group AG haar intellectueel eigendom, inclusief patenten, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en dat deze websites geen licentierecht op het intellectueel eigendom van Mercedes-Benz Group AG kunnen verlenen.

Toekomstgerichte uitspraken

Veel websites bevatten toekomstgerichte uitspraken, gebaseerd op overtuigingen van de directie van Mercedes-Benz Group AG. Indien op deze website woorden/zinsneden als 'verwacht', 'meent', 'schat’, 'is voornemens', en 'plan' voorkomen, dan geven deze toekomstgerichte uitspraken weer. Dergelijke uitspraken weerspiegelen de huidige opvattingen van Mercedes-Benz Group AG met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. Er zijn vele factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de hier uitgesproken verwachtingen, waaronder veranderingen in algemene economische en zakelijke omstandigheden, schommelingen in wisselkoersen en rentetarieven, introductie van concurrerende producten, gebrek aan marktacceptatie van nieuwe producten en wijzigingen in bedrijfsstrategieën. We hebben niet de intentie en gaan geen verplichting aan toekomstgerichte uitspraken voortdurend te actualiseren, aangezien deze uitsluitend gebaseerd zijn op de situatie op de dag van publicatie.

Aansprakelijkheid

De informatie en gegevens op deze websites vormen geen waarborg of garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Ze vormen in het bijzonder geen stilzwijgende belofte of garantie over aard, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaalde doel of niet-inbreuken op wetten en octrooien.

Op onze websites staan ook links naar andere websites. Wij hebben echter geen invloed op de vormgeving en inhoud van deze pagina’s. Daarom kunnen wij ook geen waarborgen geven voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie op die pagina's. Om die reden distantiëren wij ons hiermee van elke inhoud van deze websites. Deze verklaring geldt voor alle links naar externe pagina’s en de inhoud ervan op onze websites.

Informatie over § 36 van de Duitse wet op de regeling van consumentengeschillen (VSBG)Voor Duitse gebruikers geldt: Mercedes-Benz Group AG zal niet deelnemen aan een procedure voor geschillenregeling voor een bemiddelingsorgaan in de zin van het VSBG en is hiertoe ook niet verplicht.

Informatie over het online beslechten van geschillen De EU-commissie heeft een internetplatform voor de online regeling van geschillen (het zgn. ‘OS-platform’) ter beschikking gesteld. Dit OS-platform dient als startpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen als gevolg van online verkoopcontracten. U vindt het OS-platform onder de volgende link:

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Naar boven