Auteursrecht

Copyright 2003-2018 Daimler AG. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht of enig andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze mogen noch voor handelsdoeleinden noch ter verspreiding worden gereproduceerd, gewijzigd of op andere websites worden gebruikt. Enkele websites van Daimler AG bevatten ook materiaal waarop auteursrecht berust dat ons ter beschikking is gesteld.

Producten en prijzen

Na sluiting van de redactie van individuele pagina’s kunnen nog wijzigingen bij producten en services ontstaan zijn. Wijzigingen qua constructie of vorm, afwijkingen qua kleurstelling evenals wijzigingen in de omvang van de levering of van de prestaties door fabrikant blijven gedurende de periode van levering voorbehouden, indien en voor zover dergelijke wijzigingen of afwijkingen in het belang van Daimler zijn en voor de koper acceptabel mogen worden geacht. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze publicatie. Informatie over wettelijke, rechtelijke en fiscale voorschriften en gevolgen zijn alleen voor de Bondsrepubliek Duitsland geldig. Bepaalde pagina’s kunnen ook typen en functies bevatten die in bepaalde landen niet worden aangeboden. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland geldende standaard en leverbare uitvoeringen. Voor onze contractpartners vormen de prijzen een vrijblijvende prijsaanbeveling. Eventuele aanbiedingen op de website gelden zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van bevestiging.

Handelsmerken

Tenzij anders vermeld, zijn alle op de internetsite of pagina’s daarvan van Daimler AG genoemde merken wettelijk beschermde handelsmerken van Daimler AG. Dit geldt in het bijzonder voor de modelnamen evenals voor alle logo’s en emblemen van de onderneming.

Licentierechten

Daimler AG wil u graag een innovatief en informatief internetprogramma bieden. We hopen dan ook dat u onze creatieve uitingen zult waarderen. Wij vragen u echter om begrip voor het feit dat Daimler AG haar intellectuele eigendom (waartoe wij octrooien, handelsmerken en auteursrecht rekenen) moet beschermen. Daarom omvat deze internetsite generlei recht op licentiëring van het intellectuele eigendom van Daimler AG.

Toekomstgerichte uitspraken

Veel websites bevatten toekomstgerichte uitspraken, gebaseerd op overtuigingen van de directie van Daimler. De woorden ‘anticiperen’, ‘aannemen’, ‘geloven’, ‘inschatten’, ‘verwachten’, ‘beogen’, ‘wellicht’, ‘kunnen/zouden kunnen’, ‘plannen’, ‘voorspellen’, ‘zouden’ en soortgelijke uitdrukkingen worden gebruikt voor het aanduiden van dergelijke uitspraken met een toekomstgericht karakter. Dergelijke uitspraken weerspiegelen de huidige opvattingen van Daimler met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden. Enkele voorbeelden daarvan zijn een conjuncturele neergang in Europa of Noord-Amerika, schommelingen in wisselkoersen, rentevoeten en prijzen van grondstoffen, de introductie van producten door concurrenten, sterkere verkoopprikkels, de succesvolle implementatie van een nieuw zakelijk model voor smart, evenals een daling in de hoogte van de wederverkoopprijzen van gebruikte voertuigen. Als een van deze onzekerheidsfactoren (waarvan enkele zijn beschreven onder het kopje ‘Risicorapport’ in het actuele jaarverslag van Daimler AG alsook onder het kopje ‘Risk Factors’ in het actuele jaarverslag van Daimler AG in het formulier 20-F dat bij de Amerikaanseautoriteit voor effecten en beurzen is ingediend) optreedt of als de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de uitspraken onjuist blijken te zijn, kunnen de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten die in deze uitspraken zijn genoemd of impliciet zijn uitgedrukt. We hebben niet de intentie en gaan geen verplichting aan om toekomstgerichte uitspraken voortdurend te actualiseren, aangezien deze uitsluitend gebaseerd zijn op de situatie op de dag van publicatie.

Opmerking overeenkomstig § 36 van de Duitse geschillenregeling voor consumenten (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz; VSBG)

Daimler AG zal niet voor een geschillencommissie voor consumenten deelnemen aan een procedure voor geschillenbeslechting in de zin van de Duitse Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) [wet inzake beslechting van consumentengeschillen] en is hiertoe ook niet verplicht..

Informatie betreffende het online bijleggen van geschillen

De Europese Commissie heeft een internetplatform ingericht voor het online bijleggen van geschillen, (het zogenoemde OS-platform). Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende verplichtingen die voortvloeien uit online koopcontracten. U kunt het OS-platform bereiken via de internetkoppeling: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Aansprakelijkheid

De informatie en gegevens op deze pagina’s vormen geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Ze vormen vooral geen stilzwijgende toezegging of garantie betreffende de toestand, de geschiktheid voor de handel, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of een niet-inbreuk op wetten en patenten.

In onze digitale informatie vindt u ook links naar andere websites. Wij willen u erop wijzen, dat wij geen invloed hebben op de inrichting en content van internetsites waarnaar de koppelingen verwijzen. Wij waarborgen dan ook niet de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de daar gepresenteerde informatie. Daarom distantiëren wij ons hierbij van al het inhoudelijke materiaal op zulke sites. Deze verklaring is van toepassing op alle, op onze website voorkomende links naar externe websites, evenals de content ervan.

Social plugins

Daimler maakt gebruik van social plugins (hierna schermtoetsen genoemd) van sociale netwerken als Facebook, Google+ en Twitter. Bij uw bezoek aan onze website zijn deze schermtoetsen standaard gedeactiveerd, dat wil zeggen: zij versturen zonder uw tussenkomst geen gegevens naar derden. Voordat u de schermtoetsen kunt gebruiken, moet u deze met een klik activeren. De schermtoets blijft zo lang actief tot u deze weer deactiveert of uw cookies verwijdert (zie ook ‘Cookies’). Na activering wordt een directe verbinding met de server van het betreffende sociale netwerk opgebouwd. De schermtoets wordt vervolgens direct door het sociale netwerk aan uw browser doorgegeven en door de browser in de website opgenomen. Wij maken u erop attent dat wij geen invloed hebben op de omvang van de gegevens die sociale netwerken met hun schermtoetsen vergaren. Voor meer informatie over het doel, de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens door de betreffende sociale netwerken, hun privacyverklaring en het recht van verzet verwijzen we u naar hun voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Nadat een schermtoets is geactiveerd, kan het betreffende sociale netwerk al gegevens verzamelen, onafhankelijk van het feit of u daadwerkelijk op de schermtoets klikt. Hebt u zich aangemeld bij een sociaal netwerk? Dan kan deze uw bezoek aan deze internetsite registreren in uw gebruikersdomein. Een sociaal netwerk kan een bezoek aan andere internetsites van Daimler niet registreren, tenzij u daar de desbetreffende schermtoets hebt geactiveerd. Wanneer u lid bent van een sociaal netwerk en niet wilt dat dit netwerk de gegevens die worden verzameld bij het bezoeken van deze website aan uw account aldaar koppelt, moet u bij het betreffende sociale netwerk uitloggen voordat u de schermtoetsen activeert.