Aanbieder

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120
D-70372 Stuttgart
Tel.: +49 711 17-0
E-Mail: dialog.mb@daimler.com

Vertegenwoordigd door de raad van bestuur:
Ola Källenius (voorzitter ), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Frank Lindenberg, Markus Schäfer, Britta Seeger

Voorzitter van de raad van toezicht:
Manfred Bischoff

Ingeschreven in het handelsregister bij het kantongerecht Stuttgart onder nummer HRB 762873
Btw-identificatienummer: DE 32 12 81 763