Skip to main content

1. Professionele demontage

Allereerst wordt het gebruikte, oude onderdeel op professionele wijze volledig uit elkaar gehaald, waarbij de herbruikbare en recyclebare materialen consequent worden gescheiden. Hierdoor wordt het milieu minder belast. In vergelijking met nieuwe onderdelen zijn voor de productie van Mercedes-Benz Originele Ruilonderdelen aanzienlijk minder energie en grondstoffen nodig. Zo kan 99 % van de onderdelen opnieuw worden gebruikt of voor grondstofrecycling worden benut.

2. Uitgebreide reiniging

De oude onderdelen worden uitgebreid gereinigd, in verschillende stappen die volledig op het betreffende onderdeel zijn afgestemd - bijvoorbeeld speciale wasprocessen en oplosmiddelbaden voor grote oppervlakken, ultrasone reiniging voor ontvetting of zand- en glasparelstralen. Maar, er gaat niets boven de afsluitende handmatige behandeling om een perfect gereinigd onderdeel te verkrijgen.

3. Visuele controle en controle op feilloze werking

Alle onderdelen moeten controles met de uiterst strengste criteria doorstaan. Hiervoor wordt elk onderdeel visueel onder de loep genomen en op feilloze werking gecontroleerd, waarbij mogelijke beschadigingen direct worden herkend. Vervolgens wordt het onderdeel uitvoerig gecontroleerd op maatvoering, haarscheurtjes en lekkage. Ook wordt gekeken of het onderdeel vrij is van bepaalde, moeilijk herkenbare problemen. Als onderdelen niet aan de controlecriteria voldoen, worden deze afgevoerd.

4. Geavanceerde revisie

Alle opnieuw bruikbare onderdelen worden op geavanceerde wijze gereviseerd en voldoen daardoor volledig aan de Mercedes-Benz specificaties. Bij de motorrevisie, bijvoorbeeld, worden technieken toegepast waarvoor alleen wij als fabrikant van het originele onderdeel de vakkennis hebben. De revisie van Mercedes-Benz Originele Ruilonderdelen onderscheidt zich door een aanzienlijke energie- en grondstoffenbesparing. Het ontzien van natuurlijke hulpbronnen leveren een reparatiemethode en recyclingproces op die bij de huidige tijd passen en waardoor het milieu minder wordt belast.

5. Zorgvuldige montage

De gecontroleerde onderdelen worden conform strenge Mercedes-Benz criteria gecombineerd tot een compleet Mercedes-Benz ruilonderdeel. Hierbij worden voor de kwaliteit relevante wijzigingen automatisch bij de revisie geïmplementeerd.

6. Strenge kwaliteitscontrole

Om de kwaliteit te garanderen, wordt elk ruilonderdeel op Mercedes-Benz testbanken getest voordat dit wordt verzonden. Hierbij gelden dezelfde strenge criteria als bij de serieproductie om de hoogst mogelijke kwaliteit, een feilloze werking en lange levensduur te waarborgen. Dankzij geïntegreerde en bijgewerkte regeleenheden kunnen aggregaten probleemloos worden gemonteerd.