Skip to main content

Informacje prawne

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 312 50 00
Infolinia: 00 800 17 777 777
E-mail: cs.pol@cac.mercedes-benz.com

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy
Numer KRS: 0000138030
Numer identyfikacji podatkowej: NIP 527-13-98-974
REGON: 012264103
BDO: 000021557

Wysokość Kapitału Zakładowego: 57 931 000,00 zł

Zarząd:
Wolfgang Bremm von Kleinsorgen (Prezes Zarządu),
Wolfgang Pipperger (Wiceprezes Zarządu),
Thomas Greipel (Członek Zarządu).

Oświadczenie dotyczące wykorzystywania plików cookies, analizy danych użytkowych oraz wykorzystywania narzędzi analitycznych

Wykorzystujemy pliki cookie oraz podobne narzędzia, takie jak HTML5 Storage lub Local Shared Object (zwane razem “cookies”) celem identyfikacji Państwa zainteresowań oraz szczególnie interesujących obszarów naszych stron internetowych; wykorzystujemy te informacje, aby ulepszyć design naszych stron i uczynić je bardziej przyjaznymi dla użytkownika. Z tego samego powodu wykorzystujemy narzędzie analityczne Google Analytics, które może wykorzystywać cookies.

1. Funkcje i korzystanie z cookies

a. Cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczane na komputerze, notebooku lub urządzeniu mobilnym przy okazji wizyty na stronie. Korzystając z tej opcji, można na przykład sprawdzić, czy istniało już kiedyś powiązanie pomiędzy urządzeniem i stronami oraz poznać przykładowo preferowany język lub inne ustawienia. Pliki cookies mogą też zawierać dane osobowe.

b. Korzystając z naszych stron, wyrażają Państwo zgodę na pliki cookies.

Można także wejść na naszą stronę, nie wyrażając zgody na używanie plików cookies. Oznacza to, że można się im sprzeciwić i usunąć te pliki w dowolnym czasie, odpowiednio konfigurując urządzenie. Dzieje się to w następujący sposób:

i. Większość przeglądarek jest wstępnie skonfigurowa pod kątem automatycznego akceptowania cookies. Można zmienić to ustawienie, aktywując opcję “nie akceptuj cookies”.

ii. Istniejące cookies można usunąć w dowolnym momencie. Odpowiednie informacje są zawarte w instrukcjach przeglądarki lub producenta urządzenia.

iii. Celem uzyskania informacji na temat dezaktywowania Local Shared Objects patrz poniższy link:

Informacja dotycząca dezaktywacji Local Shared Objects

iv. Podobnie jak w przypadku wykorzystywania cookies, ich odrzucenie lub usunięcie jest powiązane z wykorzystywanym urządzeniem, a więc każdorazowo także z przeglądarką. Należy zatem odrzucać lub usuwać pliki cookies osobno dla każdego z urządzeń, zaś jeśli używane jest kilka przeglądarek, osobno dla każdej z nich.

c. W przypadku rezygnacji z plików cookies możliwe jest, że nie wszystkie funkcje strony internetowej będą dostępne; poszczególne funkcje mogą być dostępne jedynie w ograniczonym zakresie.

d. Wyróżniamy następujące kategorie plików cookies:

i. Podstawowe pliki cookies (typ 1)
Bez tych plików cookies nie moglibyśmy oferować takich usług jak na przykład konfigurator pojazdu.

ii. Funkcjonalne pliki cookies (typ 2)
Te cookies ułatwiają obsługę i ulepszają funkcjonalność stron internetowych. Zapisujemy w cookies funkcjonalnych np. Państwa ustawienia językowe.

iii. Pliki cookies dotyczące działania (typ 3)
Te cookies zbierają informacje na temat korzystania ze strony. Pozwala nam to określić, które części naszej oferty internetowej cieszą się szczególną popularnością, oraz ją udoskonalać. Proszę zapoznać się także z rozdziałem “Analiza danych dotyczących użytkowania”.

iv. Pliki cookies osób trzecich (typu 4)
Te pliki cookies są wprowadzane przez podmioty trzecie, np. media społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter i Google+, których treść można zintegrować za pomocą “wtyczek społecznościowych” dostępnych na naszych stronach. Celem uzyskania dalszych informacji na temat wykorzystania i funkcji wtyczek społecznościowych, patrz: rozdział 4 Polityki prywatności.

Polityka prywatności

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy następujące pliki cookie:

Nazwa pliku cookie

Opis

Typ pliku cookie

Data ważności

PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, GPS, IDEPliki cookie są ustawiane przez YouTube podczas odtwarzania filmu wideo na stronie. Aby uzyskać więcej informacji na temat charakteru, zastosowania i celu plików cookie, kliknij na poniższy link: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.Typ 130 minut (GPS), sesja (YSC), 180 dni
_ga, GATTen plik cookie przypisuje anonimowe ID (ID sesji) do urządzenia na czas wizyty, umożliwiając połączenie kilku powiązanych żądań serwera oraz ich alokowanie w sesji.Typ 32 lata (_ga), 1 minuta (GAT)
_gidCelem rozróżnienia użytkowników.Typ 31 rok

2. Analiza danych użytkowych oraz wykorzystywanie narzędzi analitycznych

a. Zależy nam na tym, aby precyzyjnie dostosować ofertę do Państwa zainteresowań oraz ją w ten sposób ulepszyć. Celem zidentyfikowania preferencji dotyczących użytkowania oraz szczególnie popularnych obszarów stron internetowych wykorzystujemy następujące narzędzie analityczne: Google Analytics.

b. Podczas korzystania z tych narzędzi dane mogą być przekazywane na serwery w Stanach Zjednoczonych i tam przetwarzane. Uwaga: z perspektywy Unii Europejskiej Stany Zjednoczone nie zapewniają “odpowiedniego poziomu ochrony” w zakresie przetwarzania danych osobowych według standardów UE. W przypadku poszczególnych firm ten poziom ochrony może być zastąpiony przez certyfikat według tzw. “Tarczy prywatnościowej UE-USA”.

c. Jeśli nie chcą Państwo, abyśmy gromadzili i analizowali informacje na temat Państwa wizyty na stronie, wykorzystując wyżej wymienione narzędzie analityczne, mogą Państwo w każdym momencie nie wyrazić na to zgody, co będzie miało skutki w przyszłości (“opt-out”).

Uwzględnimy Państwa sprzeciw, wprowadzając plik cookie opt-out do przeglądarki. Ten plik cookie jest wykorzystywany tylko po to, aby powiązać sprzeciw. Proszę pamiętać, że z powodów technicznych plik cookie opt-out działa tylko w przeglądarce, w której został ustawiony. Jeśli usuną Państwo pliki cookies lub wykorzystują inną przeglądarkę bądź urządzenie, proszę ponownie skorzystać z opcji opt-out.

d. Poniżej znajdują się informacje dotyczące dostawców narzędzia analitycznego, które wykorzystujemy oraz opcji opt-out:

i. Google Inc. („Google“):

Firma Google jest certyfikowana zgodnie z tarczą prywatnościową UE-US.

Można zapobiec przekazywaniu danych, ich gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez firmę Google. Google poinformuje o tym za pośrednictwem następującego linku:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Administratorem w myśl Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych:

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. („My”)
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa
Polska
E-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com

Pełnomocnik ds. ochrony danych:
Daimler AG
Pełnomocnik koncernu ds. ochrony danych
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Niemcy
E-mail: data.protection@daimler.com

1. Ochrona danych osobowych

Cieszymy się z Twoich odwiedzin na naszych stronach internetowych oraz zainteresowania naszymi ofertami. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważną kwestią. W tych wskazówkach dotyczących ochrony danych wyjaśniamy, jak pozyskujemy Twoje dane osobowe, co z nimi robimy, do jakich celów i na jakich podstawach prawnych odbywa się to oraz jakie masz w związku z tym prawa i roszczenia. Dodatkowo odsyłamy do wytycznych dotyczących ochrony danych Daimler:

Wytyczne dotyczące ochrony danych Daimler.

Nasze wskazówki dotyczące ochrony danych w odniesieniu do korzystania z naszych stron internetowych oraz wytyczne dotyczące ochrony danych Daimler AG nie obowiązują dla Twoich czynności na stronach internetowych serwisów społecznościowych lub innych dostawców, do których można dotrzeć za pośrednictwem linków na naszych stronach internetowych. Sprawdź informacje na stronach internetowych tych dostawców na temat ich postanowień dotyczących ochrony danych.

2. Pozyskiwanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych

a. Jeżeli odwiedzasz nasze strony internetowe, zapisujemy określone informacje na temat używanej przez Ciebie przeglądarki i systemu operacyjnego, daty i godziny odwiedzin, statusu dostępu (np. czy otworzenie strony powiodło się, czy też pojawił się komunikat o błędzie), korzystania z funkcji strony internetowej, wprowadzonych ewentualnie przez Ciebie wyszukiwanych pojęć, częstotliwości, z jaką otwierasz poszczególne strony internetowe, nazw otwieranych plików, transferowanych wielkości danych, strony internetowej, z której nastąpiło wejście na nasze strony internetowe, oraz strony internetowej, którą odwiedzasz z naszych stron internetowych, klikając linki na naszych stronach internetowych lub wprowadzając domenę bezpośrednio w pole edycji tej samej karty (ew. tego samego okna) przeglądarki, gdzie zostały otworzone nasze strony internetowe. Poza tym ze względów bezpieczeństwa, w szczególności w celu zabezpieczenia i rozpoznania ataków na nasze strony internetowe lub próby oszustw, zapisujemy na okres siedmiu dni Twój adres IP oraz nazwę Twojego dostawcy usług internetowych.

b. Inne dane osobowe zapisujemy tylko, jeżeli dane te zostały nam przekazane np. w ramach rejestracji, formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub realizacji umowy, a nawet w tych przypadkach tylko w takim stopniu, na jaki została nam wyrażona zgoda na podstawie udzielonej zgody lub obowiązujących przepisów (dalsze informacje na ten temat znajdują się u dołu w akapicie „Podstawy prawne przetwarzania“).

c. Nie istnieje żaden obowiązek ustawowy lub umowny przekazywania swoich danych osobowych. Jednak możliwe jest, że określone funkcje naszych stron internetowych zależą od przekazania danych osobowych. Jeżeli w takich przypadkach dane osobowe nie zostaną przekazane, może to prowadzić do niedziałania lub działania w ograniczonym zakresie danych funkcji.

3. Cele wykorzystania

a. Dane osobowe pozyskiwane podczas odwiedzin naszych stron internetowych wykorzystujemy do zapewnienia możliwie komfortowej ich obsługi oraz ochrony naszych systemów komputerowych przed atakami i innymi działaniami niezgodnymi z prawem.

b. O ile dalsze dane osobowe zostaną nam przekazane np. w ramach rejestracji, formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub realizacji umowy, wykorzystamy te dane do wymienionych celów, do zarządzania klientami oraz – o ile to konieczne – w celu realizacji i rozliczenia ewentualnych transakcji, każdorazowo w wymaganym zakresie.

4. Przekazywanie danych osobowych firmom zewnętrznym; wtyczki społecznościowe

a. Nasze strony internetowe mogą zawierać również oferty firm zewnętrznych. Po kliknięciu takiej oferty przekazujemy w wymaganym zakresie dane właściwemu dostawcy (np. informacja, że ta oferta została znaleziona u nas i ew. dalsze informacje, które zostały już ewentualnie podane na naszych stronach internetowych).

b. Jeżeli wykorzystujemy na naszych stronach internetowych tak zwane „wtyczki społecznościowe“ serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter i Google+, integrujemy je w następujący sposób:
podczas odwiedzin naszych stron internetowych wtyczki społecznościowe są nieaktywne, tzn. nie następuje przekazywanie jakichkolwiek danych do dostawców tych serwisów. Jeżeli chcesz skorzystać z jednego z serwisów społecznościowych, musisz kliknąć właściwą wtyczkę społecznościową, aby nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerem danego serwisu społecznościowego.
Jeżeli masz konto użytkownika w serwisie społecznościowym i w momencie aktywacji wtyczki społecznościowej jesteś tam zalogowany, serwis społecznościowy może przyporządkować Twoje odwiedziny naszych stron internetowych do Twojego konta użytkownika. Jeżeli chcesz tego uniknąć, przed aktywacją wtyczki społecznościowej wyloguj się z serwisu. Odwiedzin innych stron internetowych Daimler serwis społecznościowy nie może przyporządkować, zanim również tam nie nastąpiła aktywacja dostępnej wtyczki społecznościowej.
Po aktywacji wtyczki społecznościowej serwis przekazuje dostępne tam treści bezpośrednio do przeglądarki, która łączy je z naszymi stronami internetowymi. W tej sytuacji mogą mieć również miejsce transfery danych, które są inicjowane i sterowane przez dany serwis społecznościowy. W odniesieniu do Twojego połączenia z serwisem społecznościowym, transferu danych odbywającego się pomiędzy serwisem a systemem oraz w odniesieniu do Twoich interakcji na niniejszej platformie obowiązują wyłącznie postanowienia dotyczące ochrony danych właściwego serwisu.
Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej wyłączenia lub usunięcia plików cookie.

Wskazówki dotyczące plików cookie

c. Po kliknięciu linku do oferty lub aktywacji wtyczki społecznościowej może się zdarzyć, że dane osobowe zostaną przekazane dostawcom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy z perspektywy Unii Europejskiej („UE“) nie zapewnią „odpowiedniego poziomu ochrony“ adekwatnego do standardów UE w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Należy pamiętać o tej okoliczności przed kliknięciem linku lub aktywacją wtyczki społecznościowej i w ten sposób rozpoczęciem transmisji danych.

5. Analiza danych użytkowych; zastosowanie narzędzi analitycznych

a. Chcielibyśmy selektywnie dostosować treść naszych stron internetowych do Twoich potrzeb i tym samym ulepszyć naszą ofertę. W celu zdefiniowania preferencji korzystania i szczególnie popularnych aspektów naszej oferty internetowej wykorzystujemy następujące narzędzia analityczne: Google Analytics, Adobe Analytics.

b. Podczas korzystania z tych narzędzi analitycznych dane mogą być przekazywane do serwerów znajdujących się w USA i tam przetwarzane. W tym zakresie należy pamiętać: w USA z perspektywy Unii Europejskiej nie istnieje „odpowiedni poziom ochrony“ analogiczny dla standardów UE w zakresie przetwarzania danych osobowych. Ten poziom ochrony może jednak zostać zastąpiony dla poszczególnych firm dzięki certyfikatowi zgodnie z „EU-U.S. Privacy Shield“.

c. Jeżeli nie chcesz, abyśmy gromadzili i analizowany informacje na temat odwiedzanych przez Ciebie stron przy użyciu wymienionych narzędzi analitycznych, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw w odniesieniu do przyszłości („opt-out“).

Twój sprzeciw uwzględnimy, ustawiając plik cookie opt-out w Twojej przeglądarce internetowej. Ten plik służy tylko do przyporządkowania Twojego sprzeciwu. Pamiętaj, że plik cookie opt-out ze względów technicznych działa tylko w przeglądarce, w której został ustawiony. Jeżeli usuniesz pliki cookie lub użyjesz innej przeglądarki ewentualnie innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać ustawienia opt-out.

d. Poniżej znajdują się informacje na temat dostawców stosowanych przez narzędzi analitycznych oraz właściwej możliwości opt-out:

i. Google Inc. („Google“):

Google jest certyfikowany zgodnie z EU-U.S. Privacy Shield.
Możesz zapobiec transferowi swoich danych i ich rejestracji i przetwarzaniu przez Google. Google informuje o tym za pośrednictwem następującego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

ii. Adobe Systems Inc. (“Adobe“):

Adobe jest certyfikowany zgodnie z EU-U.S. Privacy Shield.
W celu zapobieżenia analizie przez produkt Adobe Analytics można skorzystać z następującego linku: 
http://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html.

6. Informacja oparte na korzystaniu (targeting i retargeting)

Technologie Retargeting stosujemy także po to, aby dopasować do Twoich potrzeb i zainteresowań nasz marketing internetowy (np, banery) na stronach naszych partnerów retargetingowych (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick i Vivaki). W plikach cookie zapisywane są Twoje zainteresowania naszymi produktami i usługami. Podczas odwiedzin innych stron internetowych, które współpracują z naszymi partnerami retargetingowymi, te pliki cookie są odczytywane i wykorzystywane dla zapewnienia możliwe najbardziej odpowiednich informacji. Następuje to w sposób anonimowy, tzn. identyfikacja użytkownika przy pomocy retargetingu nie jest możliwa .

Jeżeli nie chcesz, aby Daimler i jego partnerzy retargetingowi gromadzili, zapisywali i analizowali informacje na temat Twoich odwiedzin oraz dostosowywali banery reklamowe do Twoich zainteresowań, można w każdej chwili wyrazić na to sprzeciw (opt-out).

W celu technicznej realizacji tego sprzeciwu w Twojej przeglądarce jest ustawiany plik cookie opt-out. Ten plik służy wyłącznie do przyporządkowania Twojego sprzeciwu. Ze względów technicznych cookie opt-out może być stosowany tylko w tej przeglądarce, z której został zainstalowany. Jeżeli usuniesz pliki cookie lub użyjesz innej przeglądarki ewentualnie innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać ustawienia opt-out.

Na następującej stronie internetowej można zarządzać wykorzystaniem z plików cookie przez firmy trzecie i dezaktywować je:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

Beim Einsatz von Retargeting-Technologien können Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übertragen werden; bitte sehen Sie hierzu nachstehende Ziffer 13.

7. Bezpieczeństwo

Podejmuje działania bezpieczeństwa w zakresie technicznym i organizacyjnym, mające na celu ochronę administrowanych przez nas danych przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz wykluczenie dostępu osób do tego nieuprawnionych. Stale ulepszamy nasze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa z uwzględnieniem rozwoju technologicznego.

8. Podstawy prawne przetwarzania

a. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych stanowi ona podstawę prawną przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

b. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia lub realizacji umowy podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

c. O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji naszych zobowiązań prawnych (np. w celu przechowywania danych), jesteśmy do tego uprawnieni zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

d. Poza tym przetwarzamy dane osobowe do celów realizacji naszych uzasadnionych interesów oraz uzasadnionych interesów firm trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Zapewnienie funkcjonalności naszych systemów komputerowych, a także sprzedaż własnych i obcych produktów oraz usług i oferowana prawnie dokumentacja kontaktów handlowych są takimi uzasadnionymi interesami.

9. Usuwanie danych osobowych

Twój adres IP oraz nazwa Twojego dostawcy usług internetowych, które zapisujemy wyłącznie ze względów bezpieczeństwa, usuwamy po siedmiu dniach. Poza tym usuwamy dane osobowe, gdy cel będący podstawą gromadzenia i przetwarzania danych już nie występuje. Po tym czasie gromadzenie danych odbywa się tylko, jeżeli jest to wymagane zgodnie z ustawami, rozporządzeniami lub innymi przepisami prawnymi Unii Europejskiej lub danego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podlegamy.

10. Prawa przedmiotowe

a. Jako osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, masz prawo do informacji (art. 15 DSGVO), sprostowania (art. 16 DSGVO), usunięcia danych (art. 17 DSGVO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 DSGVO) oraz transferu danych (art. 20 DSGVO).

b. Jeżeli udzieliłeś/-aś zgody na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych, masz prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili. Prawomocność przetwarzania danych osobowych do momentu cofnięcia zgody nie jest naruszona w wyniku tego cofnięcia. Nienaruszone pozostaje również dalsze przetwarzanie tych danych z tytułu innej podstawy prawnej, na przykład w celu realizacji zobowiązań prawnych (por. akapit „Podstawy prawne przetwarzania“).

c. Prawo do sprzeciwu
Z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji masz w każdej chwili prawo do wyrażenia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania swoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 e) DSGVO (Przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 f) DSGVO (Przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów). Jeżeli złożysz sprzeciw, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko w takim zakresie, co do którego możemy udokumentować obligatoryjnie uzasadnione powody, mające wyższy priorytet niż Twoje interesy, prawa i wolności, lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

d. Prosimy o kierowanie swoich roszczeń lub wyjaśnień w miarę możliwości na poniższy adres kontaktowy: ochrona-danych-osobowych@daimler.com

e. Jeżeli jesteś zdania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych stanowi naruszenie zaleceń ustawowych, masz prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorującym ochronę danych (art. 77 DSGVO).

11. Newsletter

Jeżeli jesteś abonentem newslettera oferowanego na naszej stronie internetowej, dane wprowadzone podczas logowania do newslettera są wykorzystywane tylko wysyłania newslettera, o ile nie została udzielona zgoda na dalsze wykorzystywanie. W każdej chwili możesz zakończyć abonament, korzystając z możliwości przewidzianych w newsletterze.

12. Centralny serwis logowania koncernu Daimler AG

Centralny serwis logowania koncernu Daimler AG umożliwia dostęp do wszystkich objętych tym serwisem stron internetowych i aplikacji grupy Daimler oraz jej marek. Warunki korzystania z centralnego serwisu logowania koncernu Daimler AG są dostępne pod następującym linkiem: 

Warunki korzystania z centralnego serwisu logowania koncernu Daimler AG

13. Pliki cookie

Informacje o stosowanych przez nas cookies oraz o ich funkcjach zawarte są w naszych wskazówkach na temat cookies.

Wskazówki dotyczące plików cookie

Stan: maj 2019 r.

Prawa autorskie

© 2020 Mercedes Benz Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na stronach internetowych Mercedes-Benz AG podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe Mercedes-Benz AG zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych.

Produkty i ceny

Po zakończeniu opracowania redakcyjnego poszczególnych stron mogły nastąpić zmiany dotyczące produktów i usług. W okresie dostawy producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, formalnych oraz różnic w kolorach, a także do zmian w zakresie dostawy i świadczeń, o ile te zmiany i różnice, uwzględniając interesy firmy Mercedes-Benz, są obiektywnie akceptowalne dla klienta. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe, akcesoria oraz inne elementy nienależące do standardowego zakresu dostawy bądź świadczeń. Różnice w odcieniach barw uwarunkowane są względami technicznymi. Poszczególne strony mogą zawierać typy i usługi niedostępne w ofercie w niektórych krajach. Wzmiankowane przepisy ustawowe i podatkowe oraz ich skutki prawne obowiązują jedynie w Niemczech. Z zastrzeżeniem inaczej brzmiącej regulacji w warunkach sprzedaży lub dostawy, obowiązują ceny ważne w dniu dostawy. Dla naszych autoryzowanych partnerów podane ceny są cenami sugerowanymi. Dlatego też o aktualne informacje cenowe prosimy pytać w naszych oddziałach lub u dealerów.

Znaki towarowe

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki umieszczone na stronach internetowych Mercedes-Benz są prawnie chronionymi znakami towarowymi Mercedes-Benz AG, dotyczy to w szczególności nazw modeli, jak również znaków logo oraz emblematów.

Prawa licencyjne

Mercedes-Benz chce zaoferować Państwu innowacyjny i informacyjny program internetowy. Dlatego też mamy nadzieję, że Państwo tak samo jak my cieszycie się z naszego kreatywnego ukształtowania tego programu internetowego. Prosimy jednak o zrozumienie z Państwa strony dla faktu, że Mercedes-Benz musi chronić swoją własność intelektualna, włącznie z patentami, znakami towarowymi i prawami autorskimi, oraz iż te strony internetowe nie przyznają nikomu z ich odbiorców żadnych praw licencyjnych do własności intelektualnej Mercedes-Benz AG.

Wypowiedzi dotyczące przyszłości

Wiele stron, raportów, przeglądów, prezentacji, transmisji audio i wideo różnych imprez i spotkań internetowych oraz liczne dokumenty na tych stronach internetowych zawierają wypowiedzi dotyczące przyszłości, które oparte są na przekonaniach kierownictwa Mercedes-Benz. Poprzez użycie na tych stronach internetowych takich wyrażeń jak „oczekiwać”, „oceniać”, „liczyć na”, „zamierzać” i „planować” zamierza się, wskazywać wypowiedzi dotyczące przyszłości. Tego rodzaju wypowiedzi odzwierciedlają poglądy Mercedes-Benz, z chwili gdy zostały dokonane, odnośnie przyszłych zdarzeń i obarczone są pewnymi ryzykami i niepewnością. Do takich czynników należą oprócz innych zmian w ogólnych warunkach ekonomicznych i w ramowych warunkach handlowych, także zmiany w kursach walut i w poziomie stóp procentowych, wprowadzenie na rynek produktów konkurencyjnych, niewystarczająca akceptacja dla nowych produktów i usług oraz zmiany w strategii przedsiębiorstwa. Jak wyjaśniono w raportach Mercedes-Benz złożonych amerykańskim organom nadzoru giełdowego U.S. Securities and Exchange Commision (włącznie z najnowszym rocznym sprawozdaniem z działalności formularz 20-F), wiele czynników może prowadzić do tego, iż rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od podanych tu przewidywań. Mercedes-Benz oddala od siebie jakikolwiek zamiar lub obowiązek, do aktualizowania tych wypowiedzi, które dotyczą przyszłości.

Odpowiedzialność cywilna

Informacje i dane zawarte na tych stronach nie stanowią zapewnienia czy gwarancji, ani wyraźnie ani w sposób dorozumiany. W szczególności nie stanowią dorozumianego przyrzeczenia bądź gwarancji w odniesieniu do cech, przydatności do handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia ustaw i patentów.

Na naszych stronach internetowych znajdziecie Państwo również linki do innych stron internetowych. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, iż nie mamy żadnego wpływu na ukształtowanie i zawartość stron, które Państwo odwiedzacie poprzez te linki. Dlatego też nie możemy przejąć odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość zamieszczonych tam informacji. Z tego też powodu dystansujemy się niniejszym do wszelkich treści i zawartości tych stron internetowych. Niniejsze oświadczenie obowiązuje w odniesieniu do wszystkich zawartych na naszych stronach internetowych linków do zewnętrznych stron internetowych i ich zawartości.

Wskazówka dot. § 36 ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (VSBG) dotyczy użytkowników z Niemiec: firma Mercedes-Benz AG nie uczestniczy w postępowaniu rozstrzygającym spór przed sądem polubownym użytkownika w myśl VSBG i nie jest do tego zobowiązana..

Informacje na temat systemu internetowego rozstrzygania sporów Komisja Europejska stworzyła platformę do rozwiązywania sporów przez internet (tzw. „Platforma ODR“). Platforma ODR pomaga konsumentom i sprzedającym w rozstrzyganiu sporów dotyczących zakupów przez internet. Jest ona dostępna pod poniższym linkiem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Do góry