Dostawca

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Telefon: +49 711 17 – 0
E-Mail: dialog.mb@daimler.com

prezentowany przez zarząd:

Ola Källenius (przewodniczący), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Frank Lindenberg, Markus Schäfer, Britta Seeger

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Manfred Bischoff

Wpis do rejestru w sądzie handlowym w Stuttgarcie, nr HRB 762873
NIP: DE 32 12 81 763