Dostawca

Daimler AG
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
Telefon: +49 711 17 – 0
E-Mail: dialog@daimler.com

prezentowany przez zarząd:
Dieter Zetsche (przewodniczący), Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Manfred Bischoff

Wpis do rejestru w sądzie handlowym w Stuttgarcie, nr HRB 19360
NIP: DE 81 25 26 315

Rejestr pośredników ubezpieczeniowych (www.vermittlerregister.info): nr rejestru D-N5VM-4IM0N-23

Zezwolenie wg § 34d ust. 3 GewO, urząd nadzorujący: IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, www.ihk-stuttgart.de

Członek Izby Przemysłowo-Handlowej Stuttgart, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart

Nazwa zawodu: Przedstawiciel ubezpieczeniowy z pozwoleniem wg § 34d ust.3 GewO; Republiki Federalnej Niemiec

Regulacje zawodowe:
– § 34d ust. o dz. gosp.
– §§ 59 – 68 VVG
– VersVermV

Z regulacjami zawodowymi można się zapoznać na prowadzonej przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i firmę juris GmbH stronie internetowej www.gesetze-im-internet.de.