Skip to main content

1. Profesjonalny demontaż

Część używana najpierw jest profesjonalnie demontowana na pojedyncze części, przy czym ma tu miejsce konsekwentne oddzielenie materiałów i ewentualnie wprowadzenie do procesu recyklingu. W ten sposób chronione jest środowisko: w porównaniu z nowymi częściami w trakcie produkcji oryginalnych części regenerowanych Mercedes-Benz zużywana jest mniejsza ilość energii i surowców. 99 % części możne być wykorzystane ponownie lub wprowadzone do procesu recyklingu.

2. Kompleksowe czyszczenie

W ramach kompleksowego procesu czyszczenia, który jest dostosowany do danego materiału, stosowane są różne procedury czyszczenia - np. specjalne procesy mycia i kąpiele w rozpuszczalnikach do czyszczenia wielkopowierzchniowego, czyszczenie ultradźwiękowe w celu odtłuszczenia lub piaskowanie i szkiełkowanie w celu uzyskania czystości w danym miejscu. Na zakończenie konieczna jest jednak obróbka ręczna, aby doprowadzić czystość do perfekcji.

3. Kontrola optyczna i funkcjonalna

Wszystkie części muszą spełniać najwyższe kryteria kontrolne. W tym celu każda część jest dokładnie sprawdzana pod względem optycznym i funkcjonalnym, dzięki czemu możliwe uszkodzenia są od razu rozpoznawane. Przy pomocy kompleksowych procedur pomiarowych części testowane są pod kątem dokładności wymiarowej i trudno rozpoznawalnych usterek takich jak drobne pęknięcia czy nieszczelności. Jeżeli części nie odpowiadają kryteriom kontrolnym, są usuwane.

4. Najnowocześniejsza regeneracja

Wszystkie części nadające się do ponownego wykorzystania są przetwarzane przy pomocy najbardziej nowoczesnego procesu i odpowiadają dzięki temu w pełnym zakresie specyfikacji Mercedes-Benz. Podczas regeneracji silnika stosowany jest np. proces technologiczny, który może być zapewniony tylko przez nas jako producenta oryginalnych części. Proces przygotowania oryginalnych części regenerowanych Mercedes-Benz oszczędza znacząco energię i surowce. Wykorzystanie istniejących zasobów przyczynia się do skrócenia czasu naprawy i wdrożenia procesu recyklingu na rzecz ochrony środowiska.

5. Staranny montaż

Wszystkie sprawdzone części są montowane zgodnie z rygorystycznymi kryteriami Mercedes-Benz jako kompletna część regenerowana Mercedes-Benz. Dzięki temu istotne dla jakości zmiany są wprowadzane automatycznie do procesu tworzenia wartości.

6. Restrykcyjna kontrola jakości

W celu zapewnienia najwyższej jakości, funkcjonalności i trwałości przed wysyłką wszystkie części regenerowane są sprawdzane na stanowiskach kontrolnych Mercedes-Benz według restrykcyjnych kryteriów produkcji seryjnej. W przypadku zespołów montaż odbywa się bezproblemowo dzięki wbudowanym i zaktualizowanym modułom sterującym.