Skip to main content

Starta förfrågan efter din utbytesdel här.

Ange ditt chassinummer (VIN) eller artikelnummer för att hitta din originalutbytesdel.
Din sökning gav tyvärr inget resultat. Kontakta din Mercedes-Benz-återförsäljare. Hitta din återförsäljare
Ops, it seems you are looking for a part from a different category. Please contact your Mercedes-Benz dealer. Hitta din återförsäljare
Vi beklagar, sökverktyget är för närvarande inte tillgängligt. Funktionen aktiveras snart igen.
Under tiden står din Mercedes-Benz partnergärna till tjänst.
spinner
Hjälp till att göra vår sida mer användarvänlig. Datainsamlingen sker anonymt.Delta nu!

Lastbilar består i allt högre utsträckning av komplexa elektroniska komponenter och hopkopplade komponenter. Till detta hör styrenheter och sensorer som styr olika funktioner över hela bilen och som påverkar prestandan direkt. Elektroniken i bilen måste uppfylla särskilda krav på robusthet, tillförlitlighet, temperatur och vibrations- och slagtålighet. Mercedes-Benz originalutbytesdelar uppfyller dessa kriterier fullt ut. Vi tillhandahåller alltid elektroniska komponenter, såsom styrenheter, med den senaste programvaruuppdateringen enligt Mercedes-Benz standarder.
I vår utbytesdelsportfölj ingår även delar i elsystem som alstrar och tillhandahåller elektrisk energi. Hit hör exempelvis startmotorer och generatorer. Starka krafter och höga belastningar påverkar delarna i mekaniska komponenter. Utbytesdelarnas höga kvalitet bäddar för en lång livslängd.

Startmotor

Tack vare vår professionella rekonditionering av originalstartmotorn som utbytesdel kan komponenten arbeta lika pålitligt som en nydel.

Till produkten

Generator

Originalgeneratorn ger full funktionalitet vid omvandling av mekanisk rörelseenergi till elektrisk effekt via växelströmsgeneratorn.

Till produkten

Motorstyrenhet

Motorstyrenheten som originalutbytesdel beräknar driftfunktioner och styr motorn tillförlitligt och effektivt.

Till produkten

Översikt över dina fördelar

Varför ska man behöva välja mellan pris och kvalitet? Mercedes-Benz originalutbytesdelar erbjuder beprövad kvalitet till ett attraktivt pris.

Ekonomiska
reservdelskostnader.

Garanterad Mercedes-Benz kvalitet.

Tillförlitlig
tillgänglighet.

Resursbesparande
produktion.

Läs mer

Lång livslängd och tillförlitlig styrning.

Oavsett om det är en elektronisk eller en elektrisk komponent – alla delar genomgår en noggrann rekonditioneringsprocess. Delarna monteras isär, kontrolleras ingående och utslitna delar eller delar av utdaterad konstruktion byts ut och uppgraderas till den senaste maskinvaruversionen. Den senaste programvaruuppdateringen körs även på aktuella delar. På så sätt står Mercedes-Benz originalutbytesdelar å ena sidan för lång livslängd och å den andra så möjliggör de en tillförlitlig styrning av diverse funktioner som påverkar prestandan och förbrukningen. Därför lönar det sig att köpa en originalutbytesdel – inte bara på kort sikt till följd av den attraktiva prisnivån, utan också på längre sikt. Dessutom får du pengar tillbaka för din returdel.
Alla delar är normalt omedelbart tillgängliga via din Mercedes-Benz-serviceverkstad. Vi ordnar även med snabb montering; originalutbytesdelen är redan kontrollerad och monteringsfärdig.