Skip to main content

1. Professionell demontering

I början av reparationen monterar våra professionella tekniker isär den begagnade delen i sina beståndsdelar. I denna process skiljer vi konsekvent på material som kan återanvändas och material som kan återvinnas. Det minskar miljöbelastningen: Jämfört med nya delar kräver tillverkning av Mercedes-Benz originalutbytesdelar betydligt mindre energi och råmaterial. På så sätt kan 99 % av delarna återanvändas eller återvinnas.

2. Omfattande rengöring

I en omfattande rengöringsprocess, som anpassas till varje enskild del, kan vi gå till väga på olika sätt – t.ex. särskilda tvättprocesser och lösningsmedelsbad för rengöring av stora ytor, ultraljudsrengöring för avfettning eller sand- och glaspärlstrålar för punktuell rengöring. Men det är inget som slår den avslutande rengöringen för hand innan delen blir perfekt.

3. Optisk och funktionell kontroll

Alla delar måste uppfylla mycket högt ställda kontrollkriterier. För att klara detta granskas varje del både optiskt och funktionellt så att eventuella skador kan upptäckas direkt. Vi gör noggranna kontroller av alla mått, dolda fel som t.ex. hårfina sprickor eller otäthet. Om en del inte uppfyller kontrollkriterierna sorteras den bort.

4. Toppmodern rekonditionering

Alla delar som går att återanvända rekonditioneras enligt de allra modernaste metoderna och lever därmed upp till Mercedes-Benz-specifikationer fullt ut. Exempelvis vid motorreparationer använder vi oss av tekniker som bara vi som tillverkare av originaldelarna kan erbjuda. Rekonditioneringen av Mercedes-Benz originalutbytesdelar sparar avsevärda mängder energi och råmaterial. Eftersom vi kan spara på resurserna får man en tidsvärdesanpassad reparation och en återvinningsprocess som bidrar till att skydda miljön.

5. Omsorgsfull montering

Alla kontrollerade delar servas till en komplett Mercedes-Benz-utbytesdel enligt Mercedes-Benz stränga kriterier. I denna värdeskapande process tar vi automatiskt hänsyn till alla kvalitetsändringar.

6. Sträng kvalitetskontroll

För att kontrollera den återställda kvaliteten av delarna kontrolleras alla utbytesdelar på Mercedes-Benz testbänkar enligt serietillverkningens stränga kriterier före leverans – för högsta kvalitet, bästa funktion och så lång livslängd som möjligt. När det gäller aggregat kan monteringen ske problemfritt tack vare integrerade och uppdaterade styrenheter.