Original-utbytesdelar Lastbilar.

Hitta din original-utbytesdel med bara ett par klick.

Under den professionella bearbetningsprocessen av kardanaxeln använder vi vårt tillverkar-know how inklusive aktuella optimeringar för nydelsproduktion. Original-utbytesdelen övertygar med sina exakta mått, sin robusthet och tillförlitlighet. Att den sitter så exakt gör att det inte finns något utrymme för oönskade rörelser, vilket minskar både missljud och slitage.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Atego 2
Atego 3
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Actros 4
Antos
Arocs
Econic
Zetros
> Visa mer
Kopplingssatsen övertygar med sina exakta mått, sin robusthet och tillförlitlighet. Den är tillverkad i överensstämmelse med Mercedes-Benz stränga kvalitetsstandarder och är optimalt anpassad till respektive drivsystem. Det ger en ryckfri igångkörning samtidigt som buller och vibrationer minskar och slitaget hålls nere.
Original-utbyteskopplingssatsen*, som består av:
  • urkopplingslager
  • kopplingstryckplatta
  • kopplingsskiva
*För torr dubbellamellkoppling och Actros modeller 2 och 3
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Atego 2
Atego 3
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Actros 4
Antos
Arocs
Zetros
Unimog
> Visa mer
Original-utbytesoljepumpen arbetar tyst, effektivt och ekonomiskt. Den skapar det tryck som krävs för att alla rörliga komponenter i motorn ska kunna smörjas när det är dags. I flera steg monteras pumpen isär, rengörs och rekonditioneras enligt serietillverkningens höga standarder, och alltid med vårt exklusiva och professionella tillverkar-know how.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Atego 2
Atego 3
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Actros 4
Antos
Arocs
Econic
Zetros
> Visa mer
Växellådans huvudaxel är central för att växellådan ska kunna fungera problemfritt – en uppgift som originalutbytesdelen klarar med bravur. Vi rekonditionerar växellådans huvudaxel enligt Mercedes-Benz senaste föreskrifter med högsta precision. Det är det enda sättet att säkerställa exakta mått och lång livslängd hos delen.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Actros 4
Antos
Econic
Zetros
> Visa mer
Även som originalutbytesdel är den hydrauliska kopplingsservon perfekt anpassad till de övriga kopplingskomponenterna och möjliggör känslig och komfortabel växling.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Zetros
> Visa mer
Original-utbytesvevstaken är rekonditionerad efter Mercedes-Benz stränga kvalitetskrav och dess mått är kontrollerade. Därtill ersätts slitdelar med nya delar, det gäller till exempel hylsan vid det lilla ögat. Det är nämligen bara en del med högsta kvalitet på materialet som klarar den mekaniska belastningen på lång sikt. Tack vare vårt tillverkar-know how är vevstaken optimalt anpassad till Mercedes-Benz vevaxel.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Atego 2
Atego 3
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Actros 4
Antos
Arocs
Econic
Zetros
> Visa mer
Original-utbytesaxelmodulatorn genomgår ett detaljerat testförfarande under olika belastningar och balanseras optimalt. På så sätt säkerställer vi att drivaxelns/löpaxelns bromstryck regleras perfekt.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Atego 2
Atego 3
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Actros 4
Antos
Arocs
Econic
> Visa mer
Original-utbytesväxellådsställdonet arbetar med högsta precision för rätt växelval i halvautomatiska växellådor. Den är rekonditionerad enligt Mercedes-Benz aktuella föreskrifter och övertygar med sina exakta mått och sin stabila, långa livslängd.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Actros 4
Antos
Arocs
> Visa mer
Original-utbytesvevaxeln genomgår en omfattande och exakt rekonditionering. Till exempel rör sig toleranserna vid utbuktningarna på huvud- och vevstakeslagerställena mellan 2 och 4 µ – precis som vid serieproduktion. Denna exakthet kan bara uppnås med precisionsmaskiner och kompetens inom respektive specifikationer.
Efter den omfattande bearbetningen måste lagerställenas ytor uppvisa samma egenskaper som en ny del. Det är bara så original-utbytesvevaxeln klarar kontrollen enligt Mercedes-Benz stränga kvalitetsstandarder. Som tillval finns även tillhörande vevaxellagerskålar och tryckbrickor.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Atego 2
Atego 3
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Actros 4
Antos
Arocs
Econic
Zetros
> Visa mer
Original-utbytesretardern är rekonditionerad enligt serieproduktionens kvalitetsstandarder och Mercedes-Benz aktuella föreskrifter. Det ger komponenten en effektiv bromsverkan och samma höga tillförlitlighet som en ny del har.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Atego 2
Atego 3
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Actros 4
Antos
Arocs
Econic
Zetros
> Visa mer
Under den professionella bearbetningsprocessen av drivaxeln används tillverkarens know-how inklusive aktuella optimeringar för nydelsproduktion. Därför överför drivaxeln kraften från växellådan till den drivande axeln med samma exakthet, robusthet och tillförlitlighet som en nydel.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Econic
Zetros
> Visa mer
Mellanaxeln som original-utbytesdel från Mercedes-Benz ger en pålitlig överföring av rotationerna och vridmomenten till växellådan. Även de optimalt anpassade materialegenskaperna bidrar till hög körkomfort.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Econic
Zetros
> Visa mer
Original-utbytesstyrservopumpen arbetar tyst, effektivt och ekonomiskt – och håller ändå lika bra som en ny del. Att styrväxelns hydraulpump hela tiden fyller på hydraulolja ger föraren ett kontinuerligt stöd vid styrningen.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Atego 2
Atego 3
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Actros 4
Antos
Arocs
Econic
Zetros
Unimog
> Visa mer
Original-utbytesremspännaren ser till att drivremmen har en optimal spänning, är spänd på bästa möjliga sätt oavsett belastning i motorn och därmed överför kraften till sekundäraggregaten effektivt och utan svängningar. Alla slitdelar byts ut, exempelvis lagret, smörjmedel och tryckfjädrar. Detta garanterar hög tillförlitlighet och lång livslängd.
Tekniska förbättringar i produkten beaktas för Mercedes-Benz original-utbytesdelar. Ett exempel på detta är spännrullen i metall efter den senaste konstruktionsversionen kombinerat med den förstärkta spännarmen.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Atego 2
Atego 3
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Actros 4
Antos
Arocs
Econic
Zetros
> Visa mer
Urkopplingslagret från vårt sortiment av utbytesdelar karakteriseras av precis den funktion och kvalitet du är van att få av Mercedes-Benz. Det gör att koppling och växling kan ske optimalt under körning.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Actros 4
Antos
Arocs
> Visa mer
För den hydrodynamiska utbytesstartkopplingen gäller samma kvalitetsstandarder som för serieproduktionen och därmed också en hög robusthet och lång livslängd. Denna original-utbytesdel från Mercedes-Benz möjliggör extra kraftfull, känslig och slitagfri igångkörning samt obegränsad rangering vid låga varvtal och fullt vridmoment.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Actros 2
Actros 3
Actros 4
Antos
Arocs
> Visa mer
Styrningen är en komponent som är involverad i säkerheten och kräver högsta precision och tillförlitlighet. Tack vare våra tillverkares know-how kan vi rekonditionera originalutbytesdelen på ett processäkert sätt så att förarens rattrörelser omsätts på ett exakt sätt och bilen kan styras precis som föraren önskar.
Dessutom måste en modern styrning kunna kopplas ihop med bilens kördynamikregel- och säkerhetssystem. Originalutbytesdelen lever upp till alla dessa krav med råge. Därför kan vi ge samma garanti på den som vi ger på nya delar.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Atego 2
Atego 3
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Actros 4
Antos
Arocs
Econic
Zetros
> Visa mer
Original-utbytessvänghjulet lever upp till de krav på precision och funktion som ställs vid Mercedes-Benz serieproduktion. Den omfattande rekonditioneringen av utbytesdelen innefattar maskinell och manuell rengöring, inpressning av ett nytt lager och bearbetning av alla gängor. Tack vare det optimalt balanserade svänghjulet kan vibrationerna i motorn reduceras märkbart.
Efterföljande slipning av kuggkransen ger samma friktionsegenskaper som om delen vore helt ny. Även till utseendet är det svårt att skilja utbytesdelen från en ny del eftersom vi gör en komplett bearbetning av ytan.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Atego 2
Atego 3
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Actros 4
Antos
Arocs
Econic
Zetros
> Visa mer
Bromsventilen testas och utvärderas i Mercedes-Benz-bromssystemets totalkomposit under olika belastning och i olika driftsituationer. På så sätt erbjuder även original-utbytesdelen bästa möjliga funktionssäkerhet – och är precis som en ny del.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:

> Visa mer
Original-utbytesklimatkompressorn övertygar med sin fulla prestanda och tillförlitlighet, helt enkelt för att den är på samma nivå som om den vore ny. Den komprimerar det gasformade köldmediet i klimatanläggningens köldmediekrets och bidrar på så sätt till en behaglig miljö i förarhytten. Original-utbytesklimatkompressorn är byggd och kontrollerad enligt giltig seriespecifikation och garanterar därmed en lång livslängd. Den har klarat olika kontroller av livslängd och prestanda, vilket säkerställer utlovad prestanda och funktion.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Actros 4
Antos
Arocs
Econic
> Visa mer
Kompressorn som original-utbytesdel lever upp till de hösta kvalitetskraven: För att säkerställa full funktion och prestanda byter vi ut slitdelar till originaldelar och låter slutligen kompressorn genomgå ett end of line-test enligt serieproduktionens standarder.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Atego 2
Atego 3
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Actros 4
Antos
Arocs
Econic
Zetros
Unimog
> Visa mer
Som original-utbytesdel från Mercedes-Benz erbjuder turbobromsen samma prestanda och tillförlitlighet som en ny del. Det är tack vare industriella rengörings- och funktionstester i enlighet med Mercedes-Benz höga kvalitetsstandarder för serieproduktion.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Axor 1
Axor 2
Axor 3
> Visa mer
Tack vare vårt tillverkar-know how kan vi anpassa original-utbytesbromsoket optimalt till de övriga komponenterna i Mercedes-Benz bromssystem. På så sätt återfår bromssystemet sin optimala bromseffekt efter reparationen. Det leder till kortare bromssträckor och ökad trafiksäkerhet.
Föraren drar nytta av att bromsverkan går att styra mycket exakt och att gasresponsen kan hållas på en jämn nivå. Dessutom är bromskomforten utmärkt eftersom komponenterna i bromssystemet arbetar nästan helt utan vibration. Den högkvalitativa ytlegeringen garanterar en lika lång livslängd som en original-utbytesdel skulle ha.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Atego 2
Atego 3
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Actros 4
Antos
Arocs
Econic
> Visa mer
Vårt sortiment av Mercedes-Benz original-utbytesdelar har utökats med den nya utbyteskopplingscylindern. Den lever upp till alla Mercedes-Benz kvalitetsstandarder och finns tillgänglig för ett stort antal modellserier.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Axor 2
Actros 1
Actros 2
Econic
Zetros
> Visa mer
Mercedes-Benz original-utbytesluftavfuktare erbjuder en fyrkretsskyddsventil och en oljeavskiljaravfuktningspatron som garanterar ren och torr luft i tryckluftssystemet. Beroende på modell levereras rekonditionerade luftavfuktare med en eller två förmonterade oljeavskiljaravfuktningspatroner. Det gör att du med denna luftavfuktare som Mercedes-Benz original-utbytesdel drar nytta av precis samma Mercedes-Benz-kvalitet och -livslängd som du är van vid.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Axor 2
Actros 2
Econic
> Visa mer
Full prestanda och lång livslängd: Original-utbytesturboaggregatet genomgår en omfattande bearbetning och rigorösa kontroller. Hit hör montering av ett nytt kompressorhjul, inklusive balansering, och noggrann rekonditionering av kompressorhuset för en exakt anslutning till motorn.
Lagerhuset kontrolleras och rekonditioneras i enlighet med seriespecifikationerna – eller byts ut vid behov. Oljeanslutningen är redan påmonterad på turboaggregatet. Det gör att det går snabbt att montera in den och inga kostnader för extra delar uppkommer.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Atego 2
Atego 3
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Actros 4
Antos
Arocs
Econic
Zetros
Unimog
> Visa mer
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Atego 2
Atego 3
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Actros 4
Antos
Arocs
Econic
> Visa mer
Samma kvalitet som en ny del till ett attraktivt pris: Original-utbyteskopplingstryckplattan lever upp till de höga kvalitetskrav som ställs vid serieproduktionen. På så sätt säkerställer vi att kraftöverföringen från motorn till växellådan är både pålitlig och fungerar på lång sikt.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Atego 2
Atego 3
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Econic
Unimog
> Visa mer
För att motorns in- och utloppsventiler ska kunna styras exakt och motorn ska kunna arbeta problemfritt måste kamaxeln passa exakt. Original-utbyteskamaxeln rekonditioneras därför med högsta precision och med hänsyn till våra respektive seriespecifikationer för kamaxelgeometri och kamaxelposition.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Atego 2
Atego 3
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Actros 4
Antos
Arocs
Econic
Zetros
Unimog
> Visa mer
Original-utbytesvattenpumpen ger full prestanda: Den förser kylkretsen kontinuerligt med kylarvätska, ger motorn ett tillförlitligt skydd mot överhettning och bevarar motorns optimala drifttemperatur. Vid rekonditionering av vattenpumpen byts samtliga lager ut och slitdelar ersätts med Mercedes-Benz Original reservdelar. Eftersom vi som tillverkare har tillgång till den exakta specifikationen kan tätningsytorna genomgå exakt efterbearbetning.
> Visa mindre
Finns tillgängligt för följande bilar:
Atego 1
Atego 2
Atego 3
Axor 1
Axor 2
Axor 3
Actros 1
Actros 2
Actros 3
Actros 4
Antos
Arocs
Econic
Zetros
Unimog
> Visa mer

Genväg till Original utbytesdelar.

Återförsäljare

Kontakta din Mercedes-Benz partner för att få mer information:

Beställ online

Här kan företagskunder kan beställa Original utbytesdelar online. Om du behöver beställa delar till din privata bil är du välkommen att kontakta din Mercedes-Benz partner.